Esélyegyenlőségi tervhez kapcsolódó nyilatkozat

RRF-2.3.1-21-2022-00006

A projekt címe: Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

A projekt azonosító száma: RRF-2.3.1-21-2022-00006

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

 • Agrártudományi Kutatóközpont
 • Állatorvostudományi Egyetem
 • Állatorvostudományi Kutatóintézet
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Óbudai Egyetem
 • Ökológiai Kutatóközpont
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
 • Semmelweis Egyetem
 • Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK)
 • Társadalomtudományi Kutatóközpont

A konzorcium szerződött támogatási összege: 8 321 000 000 Ft

SZBK szerződött támogatási összege: 100 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.03.01.-2026.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:
A jelenleg is zajló pandémia során világossá vált, milyen nagy szükség van a megbízható adatokon és evidenciákon alapuló, mély, tudományos igényű elemzésekre. A Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítések tudományos bázisát az egészségügy, a járványvédelem és az ökológiai rendszerek területén. A három terület szorosan összefonódik, és az innovatív surveillance rendszerek, big data módszerek, valamint matematikai modellezés által új szinergiák jönnek létre. Az NL összefogja és koordinálja az országban eddig szigetszerűen működő kutatócsoportokat, elősegítve a hálózatosodást, és létrehozva egy olyan kollaboratív kutatói közösséget, amely a nemzetközi színtéren is komoly láthatósággal bír.

További információ kérhető: Dr. Papp Balázs, SZBK konzorciumi tag szakmai vezetője

Telefonszám: +36-62-599-661

Email: papp.balazs@brc.hu


RRF-2.3.1-21-2022-00007

A projekt címe: Agrár-biotechnológia és precíziós nemesítés az élelmiszerbiztonságért

A projekt azonosító száma: RRF-2.3.1-21-2022-00007

A (fő)kedvezményezett neve: Agrártudományi Kutatóközpont

Konzorciumi partnerek:

 • Magyar Agrár- és Élettudományi
 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK)

A konzorcium szerződött támogatási összege: 2 430 500 000 Ft

SZBK szerződött támogatási összege: 350 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.03.01.-2026.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az Agrárbiotechnológia és precíziós nemesítés az élelmezésbiztonságért NL a magyar agrárkutatás történetének legfajsúlyosabb összefogását valósíthatja meg. A 3 konzorciumi tagból és négy kutató-oktató intézményből (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) ATK és SZBK, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) GBI és ÉTI) és számos alvállalkozó ipari partnerből (főként KKV-k) felálló konzorciumban több mint száz fős kutatóállomány és vele sok évtizedes szakértelem fog össze, hogy megfeleljen a mezőgazdaságban jelentkező komplex kihívásoknak. A projekt újszerűségét az integratív és multidiszciplináris megközelítés adja, amely az agrárökoszisztéma főbb elemeit foglalja magába. A témák között szerepelnek az agrárökoszisztéma alapját adó mikroba-növény-állat háromszög főbb összetevői, többek között hangsúlyt fektetve a mikorrhiza-növény kölcsönhatásra, a kórokozókkal és stresszel szemben ellenálló fajtákra, az antibiotikum-rezisztenciára. Az NL fő célja a stabil és biztonságos mezőgazdasági termelés, valamint az egészséges és jó minőségű élelmiszerek előállításának elősegítése. Mindezeket a célokat a környezet terhelése és a CO2 kibocsátás növelése nélkül kívánja megvalósítani, összhangban az RRF és DNSH prioritásokkal.

További információ kérhető: Dr. Ferenc Györgyi, SZBK konzorciumi tag szakmai vezetője

Telefonszám: +36-62-599-702

Email: ferenc.gyorgyi@brc.hu


RRF-2.3.1-21-2022-00015

A projekt címe: Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab)

A projekt azonosító száma: RRF-2.3.1-21-2022-00015

A projekt támogatási intenzitása: 100%

Szerződött támogatás összege: 5 450 000 000,- Ft

A projekt időtartama: 2022.03.01 - 2026.02.28.

Konzorciumvezető: Természettudományi Kutatóközpont

Konzorcium tagjai:

 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Kísérleti és Orvostudományi Kutatóintézet
 • Pécsi Tudományegyetem

A projekt tartalmának bemutatása:
A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében meghirdetett, RRF-2.3.1-21 számú „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” felhívás célként nevesíti a Nemzeti Laboratórium létrehozását és komplex fejlesztését. A Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztés Laboratórium egy négy pillérből álló kutatási portfólióra építve tervezi működését. Ezek a területek tükrözik a Magyarországon, illetve a fejlett világban széles populációt érintő indikációkat. A megvalósítás eredményeképpen a négy pillérből álló program a molekuláris onkológia, a neurofarmakológia, a biotechnológia és a gyógyszerfejlesztési technológia területén válaszol a 21. század gyógyszerkutatási és fejlesztési trendjeire, követelményekre és a társadalom részéről jelentkező fokozott igényekre.
A projekt konzorciumi formában valósul meg, ahol a konzorciumvezető a Természettudományi Kutatóközpont, és a konzorcium tagok: a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kísérleti és Orvostudományi Kutatóintézet, Pécsi Tudományegyetem. Az RRF-2.3.1-21-2002-00015 azonosítószámú, „Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium (PharmaLab)” elnevezésű projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, 5 450 000 000,- HUF vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg.