• Adatkezelési tájékoztató álláspályazthoz >>PDF
  • Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok pályázati célból történő kezeléséhez >>PDF
  • Declaration of consent to the processing of personal data for job application purposes >>PDF
 
 

 

 

Pályázati felhívás

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont

pályázatot hirdet

a Szegedi Biológiai Kutatóközpont / Genetikai Intézet

tudományos munkatárs

munkakörének betöltésére.

 

 

A munkaviszony időtartama: Határozott idejű 2023.12.31-ig (hosszabbítható), 3 hónap próbaidő.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: : Csongrád-Csanád Vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Kísérletek tervezése és kivitelezés (Drosophila genetika, mikroszkópia, sejtkultúrák, molekuláris biológiai labormunka). Kísérleti eredmények kiértékelése, prezentálása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. Bérezés megegyezés szerint.

Pályázati feltételek: PhD fokozat biológia területén, angol C1 szintű nyelvtudás, munkavégzés önállóan és csapattagként, laboratóriumi gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Drosophila genetikai és technikai ismeretek, tapasztalat Drosophila és/vagy humán sejtkultúrákkal

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • önéletrajzot

  • a weblapon http://www.brc.hu/hu/rolunk/allashirdetesek található hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig a Szegedi Biológiai Kutatóközpont a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és egy évig megőrizheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Tudományos Titkárság részére a allas@brc.hu email címen.

Kérjük, a tárgy rovatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2023/9, valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A sikeres pályázó az elbírálást követő 3 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.10.