Biofizikai Intézet

Bionanotudomány Kutatóegység
 • Biofotonika és Biomikrofluidika Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Biomolekuláris Elektronika Kutatócsoport: PDF (HUN)
Molekuláris, Szubcelluláris és Mikrobiális Biofizika Kutatóegység
 • Fehérje Biofizika Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Membrán Biofizika Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Femtobiológia Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Mikrobiális Biotechnológia Kutatócsoport: PDF (HUN)
Molekuláris Neurobiológia Kutatóegység
 • Neuronális Plaszticitás Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Biológiai Barrierek Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Neurovaszkuláris Egység Kutatócsoport: PDF (HUN)

 

Biokémiai Intézet

Eukarióta Molekuláris Biológiai Egység
 • Lendület Sejtciklus és Transzkripció Szabályozás Csoport: PDF (HUN)
 • Tumor-immunológiai és Farmakológiai Csoport: PDF (HUN)
Neurobiológiai Egység
 • Állat-genetikai és Molekuláris Neurobiológiai Csoport: PDF (HUN)
 • Kémiai Biológiai Csoport: PDF (HUN)
 • Opioid Receptor Csoport: PDF (HUN)
Stressz-biológiai Egység
 • Fehérjekonformációs Betegségek Csoport: PDF (HUN)
 • Molekuláris Stresszbiológia Csoport: PDF (HUN)
Szintetikus és Rendszer-biológiai Egység
 • Bakteriális Sejtélettan és Optimalizáció Csoport: PDF (HUN)
 • DNS-Fehérje Kölcsönhatások Csoport: PDF (HUN)
 • Lendület Gomba Genomika és Evolúció Csoport: PDF (HUN)
 • Lendület Kísérleti Evolúció-biológiai Csoport: PDF (HUN)
 • Lendület Mikroszkópos Képfeldolgozó és Gépi Tanulás Csoport: PDF (HUN)
 • Lendület Számítógépes Rendszer-biológiai  Csoport: PDF (HUN)
 • Transzlációs Mikrobiológiai Csoport: PDF (HUN)

 

Genetikai Intézet

Genom Instabilitás és Karcinogenezis Témacsoport
 • Lendület DNS Károsodás és Sejtmagi Dinamika Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • DNS Repair Csoport: PDF (HUN)
 • Mutagenezis és Karcinogenezis Csoport: PDF (HUN)
 • Tumor Genom Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Replikáció és Genom Stabilitás Kutatócsoport: PDF (HUN)
Fejlődésgenetikai Témacsoport
 • Drosophila Ivarsejt Fejlődési Csoport: PDF (HUN)
 • Lizoszómális Degradáció Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Drosophila Sejtmagi Aktin Csoport: PDF (HUN)
 • Aktin Sejtváz Szabályozási Csoport: PDF (HUN)
Immunológiai Témacsoport
 • Veleszületett Immunitás Csoport: PDF (HUN)
 • Drosophila Vérsejt Differenciálódás Csoport: PDF (HUN)
Emlőssejt Kutató Témacsoport
 • Embrionális és Indukált Őssejt Csoport: PDF (HUN)
 • Limfocita Jelátviteli Csoport: PDF (HUN)

 

Növénybiológiai Intézet

Növényi Fényérzékelés és Fényhasznosítás Kutatóegység
 • Fotoszintetikus Membrán Csoport: PDF (HUN)
 • Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport: PDF (HUN)
 • Növényi Stressz, Lipid és Fenomika Csoport: PDF (HUN)
 • Növényi Foto- és Kronobiológiai Csoport: PDF (HUN)
Növényi Fejlődés és Alkalmazkodás Molekuláris Szabályozása Kutatóegység
 • Arabidopsis Molekuláris Genetikai Csoport: PDF (HUN)
 • Növényi Morfogenezis Szabályozása Csoport: PDF (HUN)
 • Növényi Testfelépítési és Fejlődési Csoport: PDF (HUN)
Mikrobiális és Növényi Genomika Kutatóegység
 • Alga- és Mikrobiális Genomika Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Szimbiózis és Növénygenomika Kutatócsoport: PDF (HUN)

 

Központi Laboratóriumok

 • Funkcionális Genomikai Laboratórium: PDF (HUN)
 • Proteomikai Kutatócsoport: PDF (HUN)
 • Bioinformatikai Csoport: PDF (HUN)
 • Mikroszkópos Sejtanalízis Laboratórium: PDF (HUN)
 • Szekvenáló Platform: PDF (HUN)