HUN-REN SZBK Gazdasági, Műszaki és Üzemeltetési Szervezet (GMÜSZ)

 

GMÜSZ Általános Bemutatás

A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) nemzetközileg elismert intézmény. A Gazdasági, Műszaki és Üzemeltetési Szervezet (GMÜSZ) a HUN-REN SZBK fontos szervezeti egysége. Feladatunk, hogy támogató szolgáltatásaink révén segítsük és elősegítsük a HUN-REN SZBK komplex kutatási és fejlesztési tevékenységét és sikeres működését.

Osztályaink biztosítják az intézmény alapműködéséhez és kutatói tevékenységéhez szükséges háttérinfrastruktúrát és szolgáltatásokat. A gazdasági területen végzett munkánk révén a HUN-REN SZBK pénzügyi stabilitása, adminisztratív működése és fenntarthatósága is garantált. Emellett támogatást nyújtunk a beszerzési folyamatokban, az ellátási lánc menedzsmentjében, a bér- és munkaügyi adminisztrációban, a műszaki infrastruktúra (épületek, berendezések, eszközök) karbantartásában és az üzemeltetési feladatokban. Mindez biztosítja a kutatói munka zavartalanságát, hiszen ezek a tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kutatók és kutatócsoportok a kutatásra és fejlesztésre fókuszálhassanak anélkül, hogy túlzott adminisztratív terhet kellene viselniük. Munkatársaink segítséget nyújtanak a folyamatosan változó piaci, jogszabályi környezethez való alkalmazkodáshoz támogató eljárásrend kialakításával.

Egyik kiemelkedő tevékenységünk a HUN-REN SZBK-ba befolyó bevételek, támogatások megfelelő pénzügyi elszámolásának kezelése. Felelünk a költségvetési tervezésért, a számviteli nyilvántartások vezetéséért, az adózási kötelezettségek teljesítéséért és a pénzügyi riportok, éves beszámoló, statisztikák, adatszolgáltatások elkészítéséért. Szakembereink gondoskodnak arról, hogy a pénzügyi dokumentációk, számlák és elszámolások pontosan, a szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően legyenek kezelve. Ez a folyamat magában foglalja az elszámolási, adózási, adatszolgáltatási határidők figyelemmel kísérését, a szükséges adatok ellenőrzését és a pénzügyi rendelkezések betartását. A mi munkánk biztosítja a források hatékony felhasználását és a projektek finanszírozásának átláthatóságát. Ez azért kiemelten fontos, mert a HUN-REN SZBK sikere nagymértékben függ a hatékony pénzügyi irányítástól.

A GMÜSZ osztályainak összehangolt munkája az intézmény hatékonyságát és eredményességét segíti elő. Osztályaink szakmai tudása, szervezettsége és elhivatottsága kulcsfontosságú az intézmény sikeres, biztonságos, szabályoknak megfelelő működéséhez.

Háttértámogató szervezetként olyan alapvető szerepet töltünk be, amely lehetővé teszi a HUN-REN SZBK-nak, hogy a biológiai kutatás területén továbbra is vezető szerepet töltsön be. Az itt folyó munka nélkülözhetetlen az intézmény működéséhez, az intézmény fenntarthatósága, eredményessége, innovációs ereje és hosszú távú sikeressége szempontjából, valamint hozzájárul az intézmény pénzügyi stabilitásához, a napi alapműködéshez, a kutatók adminisztratív terheinek csökkentéséhez és a szakmai fókusz fenntartásához.

A GMÜSZ szervezeti egységeihez bármely munkatárs, kutató vagy partner fordulhat gazdasági, műszaki, működési, szervezési, jogi, beszerzési és egyéb problémákkal.

 

Gazdasági vezető

Ludányiné Tamás Anikó

ludanyine.aniko@brc.hu


+36 62 599 735

Titkárnő

Czakó Zsuzsanna

czako.zsuzsa@brc.hu