Panasz, közérdekű bejelentésre és visszaélés bejelentésre vonatkozó szabályok

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: új Panasztv.) alapján a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Így nem panaszként vizsgálja a Hatóság a személyes adatok kezelésével és az információszabadsággal kapcsolatos, törvényben nevesített eljárásai, vagy más bírósági, közigazgatási eljárási szabályok alá tartozó bejelentéseket, kérelmeket.

Közérdekű bejelentéssel akkor élhet, ha abban olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A panasz és a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Az új Panasztv. 7. alcíme lehetőséget ad – a panasz és a közérdekű bejelentés tételén túl – a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére (a továbbiakban: bejelentés).

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kezelésére és elintézésére néhány kivételtől eltekintve a közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Amennyiben azonosítás nélkül szeretne panaszt vagy közérdekű bejelentést tenni, azt az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül teheti meg, az alábbi linkre kattintva: http://www.ajbh.hu/ugyinditas-azonositas-nelkul

 

Ki és hogyan tehet panaszt vagy közérdekű bejelentést?

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. 

Azonosíthatatlan személy által (név nélkül, vagy becenév, álnév használatával) tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (a továbbiakban: HUN-REN SZBK) mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Panaszt ezen a formanyomtatványon vagy a formanyomtatványban szereplő adatokat tartalmazó más beadványban lehet megtenni:

 • írásban, személyes átvétel útján: a HUN-REN SZBK portáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 62.) hétfőtől péntekig reggel 8.30-tól 15.30 óráig,
 • írásban, ajánlott és tértivevényes postai küldemény megküldésével,
 • e-mailben a panaszbejelentes@brc.hu e-mail címre címezve,
 • szóban, a HUN-REN SZBK jogtanácsosánál lehet előterjeszteni szerdán 09.00-10.00 óráig.

Közérdekű bejelentést ezen a formanyomtatványon vagy a formanyomtatványban szereplő adatokat tartalmazó más beadványban lehet megtenni:

 • írásban, személyes átvétel útján: a HUN-REN SZBK portáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 62.) hétfőtől péntekig reggel 8.30-tól 15.30 óráig,
 • írásban, ajánlott és tértivevényes postai küldemény megküldésével jogtanácsosának címezve (6726 Szeged, Temesvári krt. 62., a borítékra rá kell vezetni, hogy „saját kézhez”),
 • e-mailben a panaszbejelentes@brc.hu e-mail címre címezve,
 • szóban, a HUN-REN SZBK jogtanácsosánál lehet előterjeszteni szerdán 09.00-10.00 óráig.

 

Ki és hogyan tehet bejelentést visszaélésekről?

Visszaélésekről bejelentést ezen a formanyomtatványon vagy a formanyomtatványban szereplő adatokat tartalmazó más beadványban lehet megtenni:

 • írásban, személyes átvétel útján: a HUN-REN SZBK portáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 62.) hétfőtől péntekig reggel 8.30-tól 15.30 óráig,
 • írásban, ajánlott és tértivevényes postai küldemény megküldésével a HUN-REN SZBK jogtanácsosának címezve (6726 Szeged, Temesvári krt. 62., a borítékra rá kell vezetni, hogy „saját kézhez” vagy „S.K.” )
 • e-mailben a visszaeles.bejelentesek@brc.hu e-mail címre címezve,
 • szóban, a HUN-REN SZBK belső visszaélés-bejelentő rendszert működtetőnél lehet előterjeszteni szerdán 09.00-10.00 óráig.

 

Az eljárás menete

Mind a panaszok, mind a közérdekű bejelentések, mind a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos eljárásrendet az itt található szabályzat tartalmazza.