Növénybiológiai Intézet

 

A Növénybiológiai Intézet célkitűzése a fényérzékelést, fényenergia hasznosítást, fejlődést,  stresszválaszokat és szimbiotikus kölcsönhatásokat meghatározó gének és molekuláris mechanizmusok azonosítása és jellemzése modell- és gazdasági növényekben, algákban és cianobaktériumokban. 

Fő kutatási területek:

  • Növényi fotoreceptorok és jelátviteli folyamatok molekuláris jellemzése.
  • A fotoszintetikus apparátus felépítésének és működésének molekuláris szintű jellemzése.
  • A sejtosztódás és egyedfejlődés molekuláris szintű szabályzásának, valamint környezeti stresszhatásokkal való kapcsolatának sejtszintű vizsgálata növényekben és mikrolagákban.
  • A növények, algák és cianobaktériumok abiotikus stresszválaszaiban szerepet játszó gének és fehérjetermékeik azonosítása és funkcióik vizsgálata.
  • A nitrogénkötő gyökérgümők kialakulásának molekuláris mechanizmusa Sinorhizobium meliloti/medicae–Medicago truncatula szimbiózisban, valamint a gümőképződést szabályzó növényi peptidek antibakteriális hatásmechanizmusának felderítése és orvosi célú alkalmazásainak kifejlesztése.
  • Nagyáteresztő képességű, komplex fenotipizálási eljárások kifejlesztése és alkalmazása növények és mikroalgák fejlődésének és fiziológiai állapotának jellemzésére.
  • Mikroalgák hasznosítása megújuló energiatermelésben, állati takarmányozásban és szennyvíztisztításban, továbbá alga-baktérium interakciók molekuláris hátterének vizsgálata és az interakciók hasznosítási lehetőségeinek feltárása.
  • Biotechnológiai eljárások kidolgozása fokozott biomassza termeléssel, illetve stressz-rezisztenciával rendelkező növények előállítására.

Növénybiológiai Intézet
HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont

H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
6701 Szeged, Pf. 521

 

TÓTH Szilvia Zita

Intézetigazgató

Tel.: 36-626-599-700

KÁROLYI Mariann

Titkárnő

Tel.: 36-62-599-714

ÖKRÖS Zsuzsanna

Gazdasági előadó

Tel.: 36-62-599-713

FAZEKAS-KÁDÁR Katalin

Gazdasági ügyintézõ

Tel.: 36-62-599-600/456

PATAKI Attila

Gazdasági ügyintézõ

Tel.: 36-62-599-456

 

Emerita/Emeritus kutatóprofesszorok

KONDOROSI Éva

Tel.: 36-62-599-673
Fax: 36-62-433-434

DUDITS Dénes

Tel.: 36-62-599-671
Fax: 36-62-433-434

 

Emeritus tudományos tanácsadó

GARAB Győző

Tel: 36-62-599-709
Fax: 36-62-433-434