Kutatás

A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) a HUN-REN Központ egyik legnagyobb élettudományi kutatóhelye. Tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A vizsgált tudományterületeknek (biofizika, biokémia, genetika, növénybiológia) megfelelően négy intézetre tagolódik. A HUN-REN SZBK-ban elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.