A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban meghirdetett szakdolgozati témák

 

Az SZBK a Szegedi Tudományegyetemmel szorosan együttműködve lehetőséget biztosít egyetemi hallgatóknak arra, hogy az SZBK valamelyik kutatócsoportjában készítsék el B.Sc. vagy M.Sc. diplomamunkájukat. A tudományos diákkörös hallgatók többsége molekuláris biológus, kisebb részben vegyészek, fizikusok, orvostanhallgatók. A tudományos diákkör az SZBK kutatói utánpótlásának fő forrása: a Ph.D. hallgatók többsége az itt dolgozó tudományos diákkörösök közül kerül ki.

 

2022/2023-as tanévre meghirdetett szakdolgozati témák:  PDF (HUN)

Kiss Antal
TDK felelős
SZBK Biokémiai Intézet