2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00012

Integrált diagnosztikai, terápiás és népegészségügyi K+F+I platform a koronavírus járvány elleni racionális védekezéshez

A projekt elsődleges célja a vérből kimutatható prognosztikai biomarkerek azonosítása, mint diagnosztikai eljárás, mely során előre jelezhetővé válik a COVID-19 fertőzés hatásainak esetleges súlyosbodása azzal együtt, hogy a fertőzésmentes, ám rizikócsoportba tartozó alapbetegségben szenvedők számára is aktív előjelzési aktivitás valósul meg, különösen fontos a fejlesztéssel kapcsolatos, nagy mintán és folyamatban végzett mérési és tájékoztatási rendszer biztosítása. A COVINT rendszer Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) társadalomfejlesztési aktivitása során kiépült, reprezentatív mérésekre és széles társadalmi vertikumú tájékoztatásra alkalmas humán adatbázisán keresztül, egy innovatív, informatika fejlesztés (könnyen kezelhető applikáció) révén képes a projekt kutatási-tájékoztatási elemének megvalósítására. Az EMET által több mint egy évtizede sikerrel működtetett EPER pályázati rendszer adatbázisa több mint húszezer magyarországi és több ezer, Magyarország határain túl élő, évek óta aktív felhasználó aktív bekapcsolását teszi lehetővé egy, a COVID-19 megfékezésével kapcsolatos egészségtechnikai fejlesztés hatékonyságmérésének és az egészségnyereség terén mérhető hasznosulásának dinamikus mérést/visszajelzést eredményező, innovatív rendszerébe. Az EPER adatbázisán alapuló COVINT nyomon követési és tájékoztatási rendszer, mint innovatív fejlesztési elem, közvetlen, folyamatba épített visszajelzésre képes a konzorciumi partnerek által végzett élettudományi és népegészségügyi fejlesztések előrehaladásához és ezzel együtt a kutatási és népegészségügyi szinten releváns eredményekről aktív tájékoztatást ad a mérési-jelzési rendszer célcsoportjainak, valamint a legszélesebb nyilvánosságnak.


Projekt időtartama:
2021.09.01-2024.08.31.

Odaítélt támogatás: 350 000 000 Ft

Projekt megvalósítói:

 • PHARMACOIDEA KFT:
 • ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET
 • SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
 • SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM


További információ kérhető:
Dr. Vizler Csaba, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-798


2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00006

A SARS-COV-2 makrodoménekkel szembeni terápiás jelentőségű, szelektív gátlószerek azonosítása

A COVID19 világjárványnak súlyos egészségügyi és gazdaságai hatásai vannak. Figyelemre méltó az a tény, hogy az utóbbi évek komolyabb járványait, mint a SARS, MERS is mind a koronavírus családba tartozó vírusok okozták. Éppen ezért megvan a potenciális esély arra, hogy a jövőben újabb koronavírus okozta világjárvánnyal nézzen szembe az emberiség.

Az oltóanyagok fejlesztése a sejtfelszíni molekulákra (elsősorban a tüskefehérjére) fókuszál. A jelenleg rendelkezésünkre álló oltóanyagok nem feltétlenül lesznek hatásosak akár egy új, a tüskefehérjét érintő mutánssal, vagy egy új típusú koronavírussal szemben, mivel a sejtfelszíni fehérjék kevéssé konzerváltak, így az újabb és újabb vírustörzsekben nagy eltéréseket mutathatnak. Kutatásaink célja a koronavírusos betegek terápiájában a sejtfelszíni fehérjék támadása helyett a vírusreplikáció mechanizmusát támadni, mivel ez a koronavírusokra jellemző konzervált folyamat, így egy hatékony szelektív gátlószer nagy valószínűséggel a SARS-CoV-2 mellett, más koronavírusokkal szemben is hatékony terápiás szer lehet.

A SARS koronavírusoknak, a napjainkban a COVID-19 világjárványt okozó SARS-CoV-2 vírusnak is, a 3-as nem-struktúrfehérjéje (NSP3) a korábban domén X néven ismert makrodomén mellet még egy SARS specifikus dupla-makrodoménnel is rendelkezik. Számos független kutatás mutatott rá a makrodomén jelentőségére a vírus patogenitásában: a makrodomén inaktivációja mutációkkal jelentősen csökkentette a vírus virulenciáját. Azaz, a virális makrodomén specifikus gátlásának terápiás jelentősége lehet. Mindemellett, meg kell értenünk, hogy a makrodomének hogyan hatnak a sejten belül, milyen fehérjéken keresztül gátolják a sejtek veleszületett immunitását. Ezen felül a SARS-CoV vírus esetében kimutatták, hogy a dupla makrodomének képesek lehetnek speciális DNS struktúrák ún. G-kvadruplexek (G4) kötésére is, ami szükséges lehet a vírus megfelelő replikációjához, mivel a G4 szerkezeteknek fontos transzkripciós/transzlációs szabályozó szerepük van, valamint szerepet tölthetnek be a replikáció iniciációjában is. Ezért fontos megvizsgálni a makrodomének G4 kötő tulajdonságait is a SARS-CoV-2 patogenitása szempontjából. Munkahipotézisünk, hogy a SARS specifikus dupla-makrodomén::G-quadruplex DNS kötésének gátlása révén gátolható a koronavírusok replikációja. Munkánk során biokémiai módszerekkel megvizsgáljuk, hogy az NSP3 fehérje rendelkezik-e G-quadruplex kötő preferenciával. Majd kidolgozunk egy módszert, ami alkalmas a virális makrodomének aktivitását mérni a sejten belül. Végső célunk pedig egy kellően szelektív és hatékony gátlószert azonosítani a koronavírus makrodoménekkel szemben a kidolgozott módszerek birtokában.


Projekt időtartama:
2021.04.01-2024.03.31.

Odaítélt támogatás: 200 000 000 Ft

Projekt megvalósítói:
SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT


További információ kérhető:
Dr. Timinszky Gyula, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-463


2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00304

Mikrobiomdiagnosztikai technológia és szolgáltatási platform fejlesztése

A projekt célja:

A 2021.06.01.-2022.05.31.-ig tartó, első mérföldkőnél kifejlesztettük az újgenerációs DNS- szekvenálásra épülő mikrobiomkimutatási technológiát. Feltártuk az antibiotikumrezisztencia molekuláris faktorait. Kidolgozásra került a széklet- és vérmintákból kiinduló optimális és költséghatékony DNS-izolálási procedúra, a tisztított DNS PCR amplifikációja valamint az újgenerációs könyvtár készítése. Kidolgoztunk olyan minőségi kontroll módszereket, melyek a kiindulási nukleinsav és az elkészített szekvenálási könyvtár minőségi értékeinek, elfogadható szélsőértékeinek meghatározásához szükségesek. Azonosítottuk a vizsgálatba bevonni kívánt antibiotikumrezisztencia-markereket adatbázisok adatai és saját NGS szekvenálási adataink alapján. Meghatároztuk azokat a kihalászó átfedő RNS-szekvenciákat, melyek a kiválasztott rezisztencia markerek bizonyos régióinak célzott NGS analíziséhez elengedhetetlenek.

Irodalmi adatokra és saját szekvenálási eredményeinkre alapozva feltártuk a nem kezelt és az antibiotikumkezelésen átesett kohortokra jellemző mikrobiommintázatokat. Megállapításra kerültek saját és irodalmi adatbázisok alapján az adott kohortokra jellemző rezisztenciafaktorok. A különböző antibiotikumkezelések után túlélő baktériumok bioinformatikai elemzése tárta fel azokat a rezisztenciamarkereket, melyek nagy valószínűséggel betegségmarkerként funkcionálhatnak. Elkészült a markerek előfordulási arányait tartalmazó adatbázis, melyet a szekvenálásokkal párhuzamosan folyamatosan töltünk fel. Meghatároztuk adott antibiotikumrezisztencia-marker - antibiotikumkezelés - mikrobiom ok-okozati összefüggéseit valamint ezek diagnosztikai értékét. Megszerveztük a mikrobiomvizsgálathoz szükséges betegminták gyűjtését, melynek során kialakítottuk a konkrét beválogatási kritériumrendszert, a betegek felvételének a módját, a kitöltendő kérdőívet illetve dokumentációt. Kialakítottuk a mintavételi eszközt, mely a székletminták otthoni levételét biztosítja, valamint szintén kialakult a mitavételi eszközök kiküldésének és a minták beküldésének eljárásrendje, a betegek tájékoztatásának a módja. A kialakított módszertan segítségével heti rendszerességgel történik a betegminták begyűjtése és eljuttatása a konzorciumi partner NGS laboratóriumába. 2022.06.01.-től a PLASMA EXPERT Kft. helyett a YOUNG B.T.S. Kft., mint konzorciumi tag vesz részt a projekt megvalósításában.

Projekt időtartama:
2021.06.01-2024.05.31.

Odaítélt támogatás: 780 478 000 Ft

Projekt megvalósítói:

 • VISAL PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Young BTS
 • SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT


További információ kérhető:
Dr. Haracska Lajos, tudományos tanácsadó
telefonszám: +36-62-599-666


2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00233

A cukoranyagcsere és a neurodegeneráció összefüggéseinek feltérképezése innovatív termékfejlesztés érdekében

A projekt célja:

Mivel az étkezésnek központi szerepe van a cukoranyagcsere zavarainak kialakulásában, ezért az élelmiszeripar neves hazai képviselője, a Lissé Kft. a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Mérnöki Karának élelmiszermérnökeivel biológiailag értéknövelt diabetikus édesipari termékeket fognak előállítani, kiaknázva a konzorciumban megvalósuló élettudományi kutatási eredményeket is. A nemzetközi fejlesztésekben élen járó hazai kutatók közreműködésével megvalósuló projekt így az úttörő terápiás és diagnosztikai technológiák és termékek mellett olyan innovatív, diabetikus élelmiszeripari termékeket is eredményezhet, amelyek úttörő módon ötvözik a fogyasztóbarát édesipari termékeket az élettanilag kedvező hatású hatóanyagokkal. A vonatkozó EU szabályozás szerint a megfelelő diabetikus termékek kifejlesztéséhez a Lissé felhasználja a Bizottság 1924/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott hatású diabetikus alapanyagokat is. A cél olyan édesipari termékek létrehozása, amelyek úttörő módon ötvözik a fogyasztóbarát trendeket tud igazolt hatású, élettanilag kedvező hatású vegyületekkel. Az élettanilag kedvező hatású alapanyagokkal értéknövelt édesipari termékek nagyipari gyártásának pedig biztosítania kell a megfelelő hatóanyagdúsulást a gyártástechnológia jelentős fiziko-kémiai behatásai ellenére. A terméket minőségét így komplex beltartalmi, érzékszervi és eltarthatósági tesztek fogják igazolni.


Projekt időtartama:
2021.10.01-2025.09.30.

Odaítélt támogatás: 415 600 000 Ft

Projekt megvalósítói:

 • Pharmacoidea Kft.
 • Lissé Édességgyár Korlátolt Felelősségű Társaság
 • SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT
 • SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM


További információ kérhető:
Dr. Vízler Csaba, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-798


2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00079

Új multiomikai diagnosztikai platform kiépítése ismeretlen eredetű meddőséggel küzdő nők vizsgálatára és terápiás lehetőségeinek feltárására

Jelen projekt egy új gyógyítási stratégia alapjait kívánja lefektetni, ahol a meddőség okainak felismerése és gyógyítása személyre szabott, és nagyobb hatékonysággal végezhető el. Stratégiánk alappillére a rendszerszemléletű orvosi diagnosztika, ahol az emberi szervezetet nem független komponensek összességeként, hanem egy hálózatként kezeljük. A hálózat csomópontjaiban, egymással kölcsönhatásban lipidek, metabolitok, fehérjék és gének vannak. Az eljárás minimális mennyiségű biológiai fluidum elemzése révén ötvözi a vérplazma lipidomikai és metabolomikai, a méhnyaknyák lipidomikai, metabolomikai és proteomikai, valamint a hüvelyváladék mikrobiom genetikai ujjlenyomatát. A projekt közvetlen végeredménye egy világszerte bárhol használható multiomikai meddőségdiagnosztikai platform, valamint egy standardizált, koherens adatokon alapuló adatbázis lesz.

A projekt során kidolgozott módszer megalapozhatja az orvosilag nem magyarázható meddőségek szupplementációs és nutriterápiával, illetve életmódváltással történő kezelését. Hosszabb távon lehetővé teheti más, lényegesen egyszerűbb diagnosztikai eljárások kifejlesztését


Projekt időtartama:
2021.02.16-2024.02.15.

Odaítélt támogatás: 474 277 723 Ft

Projekt megvalósítói:

 • MAB Pharma Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont


További információ kérhető:
Dr. Török Zsolt, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-600/429 mell.


2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00034

A haszonnövények ellenállóképességének javítása a stressz indukált gének epigenetikai szabályozásán keresztül

A projekt célja:

A projekt a legújabb epigenetikai és genomikai kutatási eredményekre és technológiákra támaszkodva egy teljesen új stratégiát alkalmazva kívánja két fontos haszonnövény stressztűrő képességét javítani. A repce esetében a szárazságtűrés, míg a rizsnél só stresszel szembeni tolerancia javítása a cél. A szárazság és szikesedés a világ számos országában komoly problémákat okoz, ezért sok haszonnövény esetében kiterjedt nemesítési és biotechnológiai programok célozzák az ellenállóképesség javítását. A klímaváltozással a károsító hatások várhatóan növekedni fognak, ezért az ellenállóképesség javítását célzó programok mindenképpen indokoltak.

A nemzetközi együttműködési projekt az alap és alkalmazott kutatások összehangolásával, a legújabb rendszerbiológiai és genomszerkesztési technológiák alkalmazásával próbál célt érni. A többfázisú munka keretében először genom szinten feltérképezzük a két növényfaj epigenetikai mintázatát, azonosítjuk az említett hatásokra megváltozó DNS metilációs illetve hiszton módosítási mintázatokat. A generált adathalmazokból bioinformatikai módszerekkel azonosítjuk azokat a géneket, amelyek epigenetikai tulajdonságai megváltoztak az alkalmazott stress kezelések során. A kiválasztott szabályozó gének esetében az epigenetikai mintázatokat genomszerkesztési eljárásokkal (CRISPR/Cas9 rendszer) in situ módosítjuk, úgy hogy az expressziós gátláshoz vezető hatásokat a DNS metiláció vagy hiszton módosítások megváltoztatásával csökkentsük. A beavatkozás eredményeként elérhetjük egy vagy néhány fontos szabályozó gén expressziójának módosítását, ami a kapcsolt jelátviteli folyamatok aktiválásával megnövekedett ellenállóképességet eredményezhet. A változások kiértékelésénél, validálásához felhasználjuk a rendelkezésünkre álló legmodernebb molekuláris, biokémiai, élettani eszközöket valamint azokat a növényfenomikai technológiákat amelyek egy nagyberuházás révén a közelmúltban váltak elérhetővé a magyar partner számára.


Projekt időtartama:
2021.05.01-2024.04.30.

Odaítélt támogatás: 69 922 500 Ft

Projekt megvalósítói:

 • SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont


További információ kérhető:
Dr. Szabados László, tudományos tanácsadó
telefonszám: +36-62-599-715


2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00003

Krónikus légúti gyulladással járó tüdőbetegek és SARS-CoV-2 fertőzöttek molekuláris fenotipizálása

A krónikus légzőszervi betegségek közé tartozó krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) és asztma, mint korunk népbetegségei jelentős morbiditási és mortalitási tényezők. A COPD világszerte a harmadik, az EU tagállamaiban a negyedik legmagasabb halálozási ok. Ezen felül mindkét kórkép ellátása jelentős költségekkel is jár, az EU tagállamaiban az egészségügyi kiadások 6%-át, a légzőszervi betegségek költségeinek több mint felét a COPD kezelésére fordítják. A krónikus légzőszervi betegségek közé tartozó, gyermekkorban fellépő, magas mortalitású cisztás fibrózis (CF), mint ritka tüdőbetegség szintén kiemelt egészségügyi jelentőséggel bír, ugyanis a javuló terápiás lehetőségeknek köszönhetően a CF-es betegek több mint a fele ma már a felnőttként áll gondozás alatt.

A krónikus légúti gyulladás a COPD, az asztma és a CF alapvető patofiziológiai jellemzője. E kórállapotok, különösen a COPD és az asztma azonban rendkívül heterogén kórképek, és a betegség különböző fenotípusaiban a légúti gyulladást eltérő sejtes és mediátorképzési arányok jellemzik, ami eltérő kórlefolyást és exacerbációs gyakoriságot eredményez. A jelen projekt keretében az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) folyó vizsgálatok célja e tüdőbetegségek gyulladásos folyamatainak modern molekuláris technikák bevetésével történő tanulmányozása, valamint az eredmények összevetése a betegek tüneteivel és klinikai kórlefolyásával. A vizsgálat további célkitűzése olyan prognosztikai biomarkerek meghatározása, amelyek lehetővé teszik az eltérő gyulladásos mediátor-mintázatú betegek jövőbeni exacerbációs rizikójának és pulmonalis malignizációs hajlamának becslését. E gyulladásos folyamatok vizsgálata nemcsak a patomechanizmus jobb megértését szolgálja, hanem új gyulladásos reakció utak felfedezéséhez is vezet, amelyek a jövőben új gyógyszeres terápiák célpontjai lehetnek, és egyben új diagnosztikai módszerek kifejlesztését is lehetővé teszik. A projekt során feltárt eredmények a krónikus gyulladással járó légúti tüdőbetegségek kezelésére gyakorolt hatékonyság fokozása révén csökkenthetik a hospitalizációs igényt és légzési rokkantsághoz vezető állapot kialakulását. A fentiek mellett célul tűztük ki az OKPI-ban egy, az említett betegek biológiai mintáinak szisztematikus gyűjtésére és tárolására alkalmas biobank létrehozását. A biobank a későbbiekben kiterjeszthető lehet más tüdőbetegségekben szenvedő betegek mintáinak tárolására is további kutatási projektek számára.

A projekt SARS-CoV-2 ágán a Szegedi Biológiai Központ (SzBK) kutatási eredményei gyakorlati áttörést hozhatnak a fertőzés lefolyásának az előrejelzésében, ugyanis olyan vérplazma biomarkereket keresünk, amik előre jelzik a COVID-19 megbetegedés életveszélyes állapotát előidéző citokin vihart, illetve a légzési elégtelenségért felelős súlyos, kétoldali tüdőgyulladást. Az egyes betegek magas rizikófaktora esetén az időben történő célzott gyulladáscsökkentés az eddigi klinikai tapasztalatok szerint életmentő lehet. A projekt gyakorlati eredményei közvetlenül javíthatják a COVID-19 betegek kilátásait, a betegség lefolyását. A projekt SARS-CoV-2 ágán várható eredmények hatékonyság fokozás révén az új típusú koronavírus által okozott megbetegedés rövid- és hosszú-távú egészségügyi, illetve nemzetgazdasági hatásainak mérséklését szolgálhatja, közvetve csökkenthetik az aktív lakosság munkából való kiesését, ezáltal hozzájárulva a gazdaság fenntartható működéséhez.

Projekt címe: Krónikus légúti gyulladással járó tüdőbetegek és SARS-CoV-2 fertőzöttek molekuláris fenotipizálása

Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00003

Projekt időtartama: 2021.04.01-2024.03.31.

Projekt költségvetése: 1 200 000 000 Ft

Szerződött támogatás összege: 1 200 000 000 Ft

Támogatás mértéke:  100%

Kedvezményezettek nevei:

 • ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET

 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont

További információ kérhető:
Tim Nóra, projektmenedzser
telefonszám: +36-62-599-745

 


2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-000117

Mezőgazdasági- és erdészeti melléktermékekből álló biomassza értéknövelt hasznosítási technológia kifejlesztése a laskagomba-biogáz komplex rendszerben

A projekt átfogó célja egy olyan új nemzetközi szinten is egyedülálló komplex termelési folyamat kidolgozása, amely a körforgásos és a biomassza-alapú gazdaság alapelveire épülve az egyik termelési rendszer melléktermékét a másik rendszer alapanyagként hasznosítja. A projekt további célja kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek értékteremtésbe való bevonása a magas biomassza tömegtermelésre alkalmas évelő lágy- és fásszárú energiaültetvények termesztési rendszerének kidolgozásával. Végeredményként létrejön egy olyan nemzetközi szinten is innovatív körforgásos biomassza hasznosítási modell, amely példát ad arra, hogy meglévő termelési rendszerek összekapcsolásával hogyan lehet a lignocellulózban gazdag biomasszából több lépcsőben - kaszkádrendszerben élelmiszert, bioenergiát és biotrágyát termelni, vagyis hozzáadott értéknövelést elérni az agrárium számára.

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont a projekt keretein belül a következő feladatokat végzi:

 • energiafűz vonalak szelekciós nemesítése a laskagomba termesztőközeg, illetve biogáz hasznosításra optimalizálás céljából

 • a gombatermesztéshez kiválasztott új alapanyagok és letermett (termesztés végén visszamaradt) laskagomba termesztőközegek biogáz hozam vizsgálata

 • üzemi szintű biogázvizsgálatok laboratóriumi nyomonkövetése


Projekt időtartama:
2020.01.01-2024.12.31.

Odaítélt támogatás: 650 374 436 Ft

Projekt megvalósítói:
PILZE-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AGRÁR-BÉTA Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

További információ kérhető:
Tim Nóra, projektmenedzser
telefonszám: +36-62-599-745


2018-1.3.1-VKE-2018-00026

Molekuláris diagnosztikai fejlesztés alacsony kópiaszámú DNS minták analízisére

Az újgenerációs DNS-szekvenálás technikájának fejlődése napjainkban nemcsak a felfedező jellegű kutatásokat mozdítja elő, hanem forradalmasítja mind a betegségek diagnosztikáját, mind az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi vizsgálatok megbízhatóságát is. Alkalmazási lehetőségeinek azonban gátat szab, hogy a jelenlegi technikákkal még meglehetősen korlátozott az alacsony mennyiségű DNS-t tartalmazó minták analízise. Ennek a problémának az áthidalására a 2018-1.3.1-VKE-2018-00026 pályázat célja egy olyan technológia és arra épülő szolgáltatás létrehozása, amellyel nagy érzékenységgel tudunk majd különböző genetikai analíziseket végezni, mint pl.:
-betegekből származó minták genetikai elváltozásait kimutatni, segítve ezzel a diagnózist és a hatékonyabb terápiás döntést,
-egysejt DNS-szekvenálást végezni, amely a kutatást és gyógyszerfejlesztést segít,
-élelmiszerminták összetevőinek pontos meghatározását és mikrobiológiai fertőzöttségének mérését elvégezni, amely az élelmiszerbiztonságot szolgálhatja,
-környezeti szennyeződések (víz-, levegő- és talajminták) bakteriológiai elemzését elvégezni.

A 2018-1.3.1-VKE-2018-00026 projekt céljának megvalósításához a konzorciumi partnerek egyrészt egy, az eddigieknél precízebb, ún. molekuláris számlálókon alapuló újgenerációs DNS-szekvenálási technikát fejlesztenek, másrészt egy felhő elérésű bioinformatikai szoftvercsomagot hoznak létre. A konzorciumi partnerek hatékony együttműködésének eredményeként létrejön egy széles körben alkalmazható DNS-diagnosztikai termék és szolgáltatás, amelyre nagy igény mutatkozik mind az orvosi molekuláris diagnosztikát végző vállalkozások és klinikák részéről, mind az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi szervek felől.

 Projekt időtartama:
2019.03.01-2022.02.28.

Projekt költségvetése:
1 394 390 620 Ft


Odaítélt támogatás: 952 595 798 Ft


Projekt megvalósítói:
GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Hiperon Genetics Kutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Szegedi Biológiai Kutatóközpont


További információ kérhető:
Tim Nóra, projektmenedzser
telefonszám: +36-62-599-745


 

2018-1.3.1-VKE-2018-00024

Innovatív, immunrendszert támogató tejtermékek kifejlesztése és hatásvizsgálata

A 2-es típusú cukorbetegség aránya a fejlett gazdasággal rendelkező országokban meredeken emelkedik, mely elsősorban életmódbeli és genetikai tényezőkre vezethető vissza. Súlyosbító tényezők a túlsúly és mozgáshiány. Leggyakoribb szövődményei a szív-, érrendszeri és vesebetegségek, idegrendszeri problémák, látás romlás, bőr problémák, az Alzheimer-kór gyakoribb előfordulása. A fenti tünetek szerteágazóak és mind a magas vércukorszint közvetlen vagy közvetett következményei. Annak érdekében, hogy megismerjük a mögöttes szisztémás patomechanizmusokat, az egyes szövődmények megjelenésének valószínűségét és a terápiák sikerét prediktálni tudjuk, új markerekre van szükség. A tervezett projekt a cukorbetegek véréből génaktivitási és egysejt felbontású fehérje markerek változásait kívánja megvizsgálni, és ezzel az egyedi, kombinált technológiai megközelítéssel elemezni az egyes betegség alcsoportjait szövődmények és súlyosság szempontjából. A konzorcium többek között a régiónkban egyedülálló, egysejt tömeg citométer előnyeit kívánja kihasználni, mely csak néhány éve elérhető bioanalitikai tömeg citométer, ami egyenként vizsgálja a stabil fémizotópokkal jelölt ellenanyagokkal jellemzett sejteket. A hibrid technológián alapuló tömeg citométer akár 54 különböző marker együttes detektálását teszi lehetővé egysejt citometriás elemzéssel, ezáltal a korábban elvégezhető áramlási citofluoriméter legmodernebb eszközei által elérhető markerek számát többszörösére növeli. A rendszer széles multiplex lehetőségét kihasználva a projekt során ismert, immunsejtekben kifejeződő markerek optimalizálását, újak azonosítását fogjuk elvégezni, amelyek a cukorbetegségben szenvedőket jellemzi, a betegeket osztályozni tudjaés amelyek a szövődmények és a betegség lefolyásával kapcsolatba hozhatók. A konzorcium komplex immunpaneleket is elérhetővé tesz, melyek a későbbiekben új diagnosztikai termékekké fejleszthetők. A konzorciumi tagok a projektben cukorbetegség állatmodelljeit felhasználva a betegség lefolyásának különböző stádiumát is elemezni fogják a vér multiparaméteres immunfenotípus vizsgálatával. Ezt a munkát egy erre szakosodott mikrovállalkozás, a HR-Pharma Kft. fogja elvégezni. Ennek során lehetővé válik a betegség előtti állapot jellemzése, és így korai diagnosztikai jelentősséggel bíró markerek azonosítása is. Az állatkísérletekből származó gén, illetve fehérje marker változásokat az emberi vér sejtjeiben is elemezni fogjuk. A konzorcium vezetője, A TS Labor Kft. különböző immunológiai reagensek felhasználásával a vér nem sejtes elemeinek különböző biokémiai és fehérje paramétereit vizsgálja, majd az immunfenotipizálás eredményeinek ismeretében új, sejt alpopuláció dúsítására alkalmas módszert dolgoz ki, melyeket a projekt során kutatási célra fogunk felhasználni. A konzorcium kisvállalkozás résztvevője, az Avidin Kft. az általa korábban kidolgozott nagy áteresztő képességű, génaktivitási teszten alapuló immunpaneljeit fogja felhasználni az állatkísérletekből kapott vér és szöveti mintáknak, valamint a diabetesben szenvedő betegek vérének tanulmányozására. A konzorcium akadémiai partnere, a Szegedi Biológiai Központ fogja elvégezni az állati és emberi vér egysejt citometriás vizsgálatát. A statikus vérelemzés mellett a levett vér ex vivo aktivitásával az immunsejtek aktiválhatóságának mérétékét is detektálni fogjuk, amely további, aktivációs markerek felfedezéséhez vezethet.

A projekt olyan új fehérjemarkerek azonosítását eredményezheti, amelyek később a standard klinikai diagnosztikában is alkalmazhatóak lehetnek. A projekt újdonságát az adja, hogy eddig korábban nem elérhető felbontásban fogjuk tudni az egyes fehérvérsejt alpopulációk jellemzését elvégezni, ezáltal akár kisebb sejtcsoportban bekövetkező, a betegségre jellemző változást is detektálni tudják, és amelyek akár a cukorbetegség különböző súlyosságát és szövődményeit előre jósolhatják. A konzorciumi tagok a projekt végén egy diabetes fókuszált gén immunpanel prototípus kidolgozását és tesztelését vállalták.Projekt időtartama:
2018.12.01-2021.11.30

Projekt költségvetése:
647 544 171 Ft


Projekt megvalósítói:
TS Labor Kft.
AVIDIN Kft.
HR - PHARMA Kft.
Szegedi Biológiai Kutatóközpont


További információ kérhető:
Dr. Zvara Ágnes, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-782


 

2018-1.3.1-VKE-2018-00018

Innovatív, immunrendszert támogató tejtermékek kifejlesztése és hatásvizsgálata

A projektben olyan innovatív, új tejtermékek kifejlesztését tervezzük, amelyek képesek biológiailag aktív komponensei segítségével az immunrendszert támogatni, és a legyengült szervezetet roborálni. A konzorcium vezetője növényi és gomba eredetű poliszacharidokat fog kefir és joghurt termékekbe keverni, majd állag, íz és stabilitás vizsgálatokat elvégezni, valamint az immunrendszert támogató hatást állatkísérletekben igazolni. Korábban kimutatták, hogy az egyes gabonákban és gombákban megtalálható béta-glükán immunstimuláns hatású, de jótékony hatása van a koleszterinszint csökkentésében, és így a szívérrendszeri megbetegedések, valamint a vastagbélrák kockázatának csökkentésében, krónikus bélgyulladások ellen is, valamint az idegi funkciókra is pozitív hatású. A növényi glükánok mellett az oldható és nem oldható gomba glükánok és komplexeik nem csak, mint prebiotikumok szerepelnek, mint nem emészthető összetett szénhidrátok, melyek közvetlenül stimulálják a jótékony baktériumok osztódását és aktivitását, de közvetlenül immunmoduláló hatásuak is. Így a jelen projektben kifejlesztendő termékcsalád élettani hatását szinergikusan fejti ki: egyfelől a probiotikus baktériumokon keresztül érvényesül, másfelől a direkt immunsejtekre gyakorolt hatással. Ezen felül a béta glükánokat, más cukorpolimerekkel együtt, mint strukturálisan aktív adalékokat az élelmiszeriparban felhasználhatjuk konzisztencia javítóként is stabilizáló, gélképző és sűrítő tulajdonságaik révén. Elsősorban a poliszacharidok biológailag aktív hatásukat kívánjuk kiaknázni, melyet nagyban befolyásol a glükánok elágazási foka, molekulatömege és másodlagos struktúrája. Mindezek alapján a konzorcium többféle eredetű és tulajdonságú glükán és összetett biopolimer molekulát fog hatástanilag és ipari alkalmazhatóságot figyelembe véve letesztelni figyelembe véve a tejtermékben megtalálható többféle probiotikus baktérium jelenlétét, velük kialakított kölcsönhatásukat. Külön hangsúlyt kapnak a különböző tulajdonságú glükánok keverékei. Célunk olyan optimális keverék kidolgozása is, mely már a vékonybél mikrobiotáját is roborálja, majd a vastagbél felső, középső és alsó szakaszára egyre hosszabb láncú, többféle anyag képes eljutni, így támogatva végig a bélrendszer minden szakaszát. Élelmiszer minőségű, szigorúan ellenőrzött hatóanyagokat kívánunk tesztelni. Biokompatibilitási tesztekben a tejtermékek előállításához használt baktériumok, gombák hatását vizsgáljuk a bioaktív anyagokra. Ezt nem csak a késztermékben, hanem a fogyasztás után a tápcsatornában is követni kell. Ezt mesterséges emésztési modellekben fogjuk elvégezni az állatkísérletek előtt. A Synaptogenex Kft korábbi tapasztalaira építve az egyes teszt termékek központi idegrendszeri és bélgyulladásra kifejtett hatásvizsgálatát fogja elvégezni állatokban. A különböző mennyiségű és minőségű poliszacharidot tartalmazó tejtermékek hatását vérből és a bélgyulladási modellben szöveti mintákon is elemezni fogja. A vér biokémiai és immunológia vizsgálatai mellett az érintett szövetek részletes patológiai és nagyfelbontású sejtfenotípus meghatározását is elvégezzük az akadémiai partner, az MTA Szegedi Biológia Központ a rendelkezésére álló speciális immunsejtek állapotának meghatározására, jellemzésére alkalmas technológia segítségével. A kísérleti termékek immunrendszerre gyakorolt hatását is elvégezzük vérből. A gyulladási és vérparaméterek elemzése mellett a bélflórára gyakorolt jótékony hatást is elemezni fogjuk mikrobiológiai és genomikai módszerekkel. A kapott eredmények a tejtermékek optimális összetételére és hatásosságára adnak információt. A konzorcium vezetője a teszt termékek reológiai, íz, stabilitás és mikrobiológiai elemzését végzi el az elkészített és különböző körülmények között tárolt termékekre. Ezen validálási és minőségellenőrzési tesztek eredményei garantálják a kifejlesztett prototípusok piaci, funkcionális tejtermékekké történő fejlesztését.Projekt időtartama:
2018.12.01-2021.11.30

Projekt költségvetése:
748.837.500 Ft


További információ kérhető:
Dr. Puskás László, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-782


 

2018-1.2.1-NKP-2018-00009

Multifunkcionális femtobiológiai munkaállomás kifejlesztése és fényindukált biológiai folyamatok vizsgálata néhány ciklusú spektroszkópiai módszerekkel

A pályázat célja kettős: egyrészt egy nyilvánosan hozzáférhető spektroszkópiai kutatási infrastruktúra létrehozása az ELI-ALPS Lézeres Kutatóközpontban, másrészt, hogy az ELI-ALPS által biztosított néhány ciklusú lézerimpulzusokra felépített spektroszkópiai módszerekkel más berendezéseken hasonló színvonalon nem elvégezhető kísérleteket végezzünk, nemzetközileg is kiemelkedő partnerekkel együttműködve, a fotobiológia alapvető kérdéseinek megválaszolására. A mérőállomások és a kidolgozandó mérési eljárások a felhasználók széles rétegének a rendelkezésére fognak állni a biológiai és az anyagkutatás területén.

A projekt keretében a kialakított munkaállomáson fotoszintetikus fénybegyűjtő komplexek és reakciócentrumok közötti energiaátadás folyamatát tervezzük kutatni a szükséges ultragyors időskálán. Vizsgálni fogjuk továbbá növényi eredetű fotoreceptor fehérjék működését, melyeknek a növények ultraibolya érzékenységével, illetve a fényfüggő növényi egyedfejlődés folyamataival kapcsolatos élettani szerepük van. Nagy időfelbontású EOS méréstechnikával a retinálfehérjék és fotoszintetikus rendszerek gerjesztése során kialakuló primer töltésszétválási folyamatokat kívánjuk tanulmányozni az általuk keltett THz sugárzás illetve lokális térerősség detektálásával.

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont, az Európai Unió Kiválósági Központja, két intézetével, a Növénybiológiai és a Biofizikai Intézettel vesz részt a pályázatban. Ez a két intézet már a tervezés szakaszában, az ELI-ALPS tudományos stratégiájának (Scientific Case) kialakításában is tevékenyen részt vett, biofizikai témák kidolgozásával. A konzorciális partner Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete és Szentágothai János Kutatóközpontja az ELI-ALPS elsődleges THz forrásának tervezője és megépítője, valamint úttörő szerepet játszott – az SZBK Biofizikai Intézete Femtobiológiai kutatócsoportjával együtt – biológiai minták THz-es spektroszkópiájának meghonosításában. A pályázat és az abban foglalt partneri együttműködés ennek a szinergiának további kiaknázását, továbbfejlesztését is célozza.Projekt időtartama:
2018.09.01-2022.08.31

Projekt költségvetése:
299.999.751 Ft


További információ kérhető:
Dr. Lambrev Petar, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-706


 

TKP-31-8/PALY-2021

Mesterséges intelligencia alapú egysejt elemzés - alapkutatástól a betegágyig

Projektünk célja a szövetek és szervek élettani működésének, valamint az egysejtből kiinduló kórfolyamatoknak a vizsgálata single cell (egyedi sejt) koncepció alapján, multiomikai módszertannal. K+F tevékenységünk a mesterséges intelligencia (MI), a sejtizolálás, a proteomika és a lipidomika területeire fókuszál, ahol jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, és kiemelkedő publikációk támasztják alá munkánk eredményességét. Orvosdiagnosztikai eredményeinket a tumorheterogenitás vizsgálatában, a személyre szabott terápiák bevezetésében alkalmazzuk. Tudományos célkitűzésünk felépíteni Európa – és bizonyos területeken a világ – egyik legfejlettebb, MI-támogatott egysejt-analitikai centrumát. További célunk, hogy létrehozzunk egy validált és minőségbiztosított hazai standard egysejt-protokollt, amely lehetővé teszi a gyógyszerhatékonyság sejtszintű értékelését, és ezáltal gyorsabb hatékonyságmérést biztosító, új alapokra helyezheti a klinikum és gyógyszeripar fejlesztő tevékenységét.

A tervezett projekt három fő területet ölel fel (kutatás, technológiafejlesztés és innováció), amelynek szerves részét képezik a felsorolt területeken együttműködő partnerek.

A projekt bázisát a jelenleg is együttműködő csoportok adják, amelyek kivétel nélkül az egysejt-heterogenitás szerepének különféle orvosbiológiai, élettani vagy technológiai aspektusait vizsgálják. Fontos cél a klinikai transzlációs kutatások elősegítése. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött megállapodás alapján klinikai partner bevonására is lehetőségünk lesz a projektben.


Projekt időtartama:
2022.01.01-2025.12.31.

Odaítélt támogatás: 1.154 000 000 Ft

Projekt megvalósítói:
SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT


További információ kérhető:
Dr. Horváth Péter, tudományos főmunkatárs
telefonszám: +36-62-599-778


 

2022-2.1.1-NL-2022-00008

Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium

A projekt fő céljait az alábbi három alprogram mentén kívánjuk elérni:

1) Antibiotikum-rezisztens kórokozókkal szemben új antibiotikumok és alternatív molekuláris terápiák fejlesztése,

2) mRNS alapú vakcinálási módszerek fejlesztésére alkalmas első hazai kutatóhely kialakítása, afrikai sertéspestis vírus elleni vakcina kidolgozása,

3) Ritka betegségek genetikai okainak feltárása és terápiás megoldások kidolgozása autentikus preklinikai modellek létrehozásával és engedélyezett gyógyszerpanelek szűrésével.
 

Az első stratégiai cél hatékony védelem kidolgozása a gyógyszerrezisztens baktériumok leküzdése érdekében. Rendkívül aggasztó, hogy a WHO mérései és becslései alapján a jelenlegi tendenciák mellett 2050-re a rákos megbetegedéseknél is több halálos áldozatot követelhetnek majd a gyógyszerrezisztens baktériumok által előidézett fertőzések. Célunk, hogy új antibiotikum-molekulákat és bakteriofág alapú terápiákat fejlesszünk, és ezeket értékesítsük.

A súlyos fertőző betegségek elleni küzdelem másik széles körben alkalmazott módja a vakcinálás. A gyengített kórokozókat, illetve a kórokozók tisztított fehérjéit tartalmazó hagyományos oltóanyagok sokszor nem elég hatékonyak, és biztonsági kockázatokat is rejthetnek. Az RNS-vakcinák kikísérletezése gyors, olcsó és biztonságos, ezért az RNS-vakcinálás módszere a hirtelen felbukkanó világjárványok kezelésére alkalmas megoldást jelenthet. Célunk, hogy ezt a módszert Magyarországon bevezessük.

Az ún. ritka betegségek súlyos egészségügyi problémát jelentenek, de a betegség típusonként kis előfordulási gyakoriság miatt az erősen profitorientált, modern gyógyszeripar „mostohagyermekei” közé tartoznak. Genetikai módosítással az emberi betegségek autentikus állatmodelljei hozhatók létre, amelyeken a gyógyszermolekulák szűrése felgyorsítható, olcsóbbá tehető. Célunk, hogy ismerten ritka betegségek új állatmodelljeit hozzuk létre, és a modellek segítségével ritka betegségek kezelésére alkalmas gyógyszermolekulákat keressünk.

Projekt időtartama:
2022.06.01-2025.05.31.

Odaítélt támogatás: 3 274 314 200 Ft

Projekt megvalósítói:
SZEGEDI BIOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT


További információ kérhető:
Dr. Siklós László, tudományos tanácsadó
telefonszám: +36-62-599-611