Makrofág Polarizáció Csoport

Csoportvezető

CZIMMERER Zsolt

czimmerer.zsolt@brc.hu


Kutatás

A makrofágok a veleszületett immunrendszer rendkívül heterogén és plasztikus sejtes elemei. Részt vesznek a normál szöveti homeosztázis fenntartásában, a különböző patogének elleni védelemben, a szöveti gyulladás kialakításában és felszámolásában, valamint a szöveti regenerációban. Funkcionális sajátságaikat nagymértékben meghatározza a molekuláris mikrokörnyezetük, köztük különböző citokinek, patogén eredetű molekulák és lipidek. A funkcionális makrofág polarizáció két végpontja a Th1-típusú citokin IFNγ és Gram negatív bakteriális sejtfal eredetű lipopoliszacharid által kiváltott klasszikus, valamint a Th2-típusú interleukin-4 és interleukin-13 citokinek által kiváltott alternatív makrofág polarizáció. A klasszikusan polarizált makrofágok főként a bakteriális fertőzések elleni védelemben és a gyulladás kialakulásában vesznek részt. Ezzel szemben az alternatívan polarizált makrofágok a szöveti regenerációban, az allergiás légúti gyulladásban és asztmában, fibrotikus folyamatokban és a fonálférgek elleni védekezésben játszanak fontos szerepet. Azonban különböző patológiás folyamatokban számos akár egymással ellentétes hatású mikrokörnyezeti szignál egy időben, vagy időben eltolva van jelen, amely eredményeként eltérő átmeneti makrofág polarizációs formák jöhetnek létre befolyásolva ezáltal az adott kórkép kialakulását és progresszióját.

A molekuláris mikrokörnyezet a makrofágokban a génkifejeződést több módon képes befolyásolni, amelyek közül a legfontosabb az epigenetikai és transzkripciós program szabályozása szignálfüggő transzkripciós faktorok aktiválásán keresztül. Azonban a különböző mikrokörnyezeti szignálok által aktivált epigenetikai és transzkripciós programok közti komplex kölcsönhatások, valamint az egyes szignálok által indukált transzkripciós memória jellege és molekuláris alapjai nem teljesen ismertek. Munkacsoportunk célja a különböző mikrokörnyezet szignálok és az általuk aktivált transzkripciós faktorok komplex kölcsönhatásainak eredményeként létrejövő makrofág polarizációs állapotok, valamint a makrofág polarizációs szignálok által indukált transzkripciós memória vizsgálata transzkriptómikai, epigenomikai és immunológiai vizsgálómódszerek kombinált alkalmazásával.

 

Csoport tagjai

CZIMMERER Zsolt

tudományos főmunkatárs

VARGA Zsófia

tudományos munkatárs

VÁRADI Eszter Anna

PhD hallgató

BENYHE-KIS Bernadett

PhD hallgató

CZIMMERER Zsolt tudományos főmunkatárs Publikációk CV
VARGA Zsófia tudományos munkatárs
VÁRADI Eszter Anna PhD hallgató
BENYHE-KIS Bernadett PhD hallgató