Replikáció és Genom Stabilitás Kutatócsoport

Csoportvezető

BURKOVICS Péter

burkovics.peter@brc.hu


Kutatás

Minden élőlény számára létfontosságú a genetikai információ pontos lemásolása. Mivel az emberben a hibásan átíródott DNS rákos elváltozás kialakulásához vezethet, ezért fontos megértenünk, hogy a replikáció során milyen mechanizmusok segítségével őrződik meg a genom integritása. A DNS másolása során számos körülmény lassíthatja a replikációs villa haladását. Ennek okai lehetnek a templát DNS szál különböző sérülései, illetve a templát DNS szál felvehet stabil másodlagos szerkezetet, amelyek gondot jelenthetnek a replikáció során, mivel a replikációs villa elakadásához vezetnek.

Kutatócsoportunk elsősorban a stabil másodlagos szerkezetet felvenni képes DNS szakaszok replikációjának vizsgálatával foglalkozik. E struktúrák közül a legismertebb a G quadruplex (G4). A G4 képes egy tetramer szerkezetet felvenni, amelyet a DNS szálban található guaninok közötti Hoogsteen bázispárosodás tart össze. A G4 szerkezetet felvenni képes DNS szakaszok általánosságban a (G3-5–N1-7))4 szekvenciamotívummal jellemezhetőek. Az emberi genomban több mint 360000 G4 szekvenciamotívum található. A G4 motívumokat elhelyezkedésük alapján két csoportba sorolhatjuk. Az egyik csoportba a kromoszómák végein található G4 motívumok tartoznak. Ezek alkotják a telomereket, amelyeknek fő funkciója a kromoszómavégek épségének megőrzése. A másik, és sokkal kevésbé vizsgált csoportba azok a G4 szekvenciák tartoznak, amelyek a kromoszómán belül helyezkednek el. Csak nemrég fedezték fel, hogy ezeknek a szekvenciáknak fontos szabályozó szerepük van a transzkripció és a transzláció folyamatában. Ezenfelül közreműködnek a replikációs origók tüzelésében és rekombinációs forró pontok (hot spot) formálásában. Mivel ilyen sokrétű és fontos funkciójuk van, pontos másolásuk elengedhetetlen; hibás másolásuk rossz génexpressziós mintázathoz és sérült replikációhoz vezethet. Az így kialakult instabil genom okozhatja a rákos elváltozásokat az emberi szervezetben.

Kutatócsoportunkban a Saccharomyces cerevisiae modellorganizmus segítségével vizsgáljuk a G quadruplex DNS replikációját, valamint a különböző G4 replikációban részt vevő fehérjék funkcióját jellemezzük biokémiai módszerek segítségével.

 

Csoportvezető

BURKOVICS Péter

burkovics.peter@brc.hu


Csoport tagjai

BURKOVICS Péter

tudományos főmunkatárs

HEGEDŰS Lili

tudományos munkatárs

KARATAYEVA Nargis

PhD hallgató

AFZALI Sara

PhD hallgató

TÖRÖK Dzsenifer

egyetemi hallgató

BURKOVICS Péter tudományos főmunkatárs Publikációk CV
HEGEDŰS Lili tudományos munkatárs Publikációk
KARATAYEVA Nargis PhD hallgató
AFZALI Sara PhD hallgató
TÖRÖK Dzsenifer egyetemi hallgató