Lendület DNS Károsodás és Sejtmagi Dinamika Kutatócsoport

Csoportvezető

TIMINSZKY Gyula

timinszky.gyula@brc.hu


Kutatás

A genom stabilitása minden élőlény számára létfontosságú. Amennyiben a DNS károsodásainak javítása nem történik meg időben, a keletkező mutációk daganatok képződéséhez vezethetnek. A DNS javitó mechanizmusainak elégtelen működése szerepet játszik még immundeficiens kórképek, neurodegeneratív betegségek kialakulásában és a korai öregedésben is.

Az ADP-riboziláció az egyik legkorábban megjelenő poszttranszlációs módosítás a DNS sérülést követően. Egyik funkciója, hogy a kromatinszerkezetet lazítja a DNS sérülés helyén, ezáltal segítve a javító mechanizmusoknak a könnyebb hozzáférést a károsodott DNS szakaszhoz. A kromatin szabályozása mellett hat a DNS-t javító fehérjékre, sőt a génexpresszióra és az RNS-ekre is. Nem megfelelő szabályozása a DNA javítás elégtelen működéséhez vezet szerepet játszva daganatok kialakulásában. Az gyógyításban az ADP-riboziláció gyógyszeres gátlását bizonyos génmutációt hordozó daganatok kezelésére is használják.

Kutatásaink célja, hogy megismerjük az ADP-riboziláció által szabályozott fehérjéket, és megértsük azok a DNS javítása során a kromatinszerkezet kialakításában, illetve egyéb sejtmagi folyamatokban betöltött szerepét. Olyan új daganatkeltő génmutációkat tanulmányozunk, melyeket az ADP-riboziláció gyógyszeres gátlásával kezelni lehetne.

 

Csoport tagjai

TIMINSZKY Gyula

tudományos főmunkatárs

CZIBULA Ágnes

tudományos főmunkatárs

FAJKA-BOJA Roberta

tudományos főmunkatárs

HENN László

tudományos munkatárs

MAMAR, Hasan

tudományos segédmunkatárs

MIHUT Alexandra

tudományos segédmunkatárs

ANSARI, Mohd Saifullah

PhD hallgató

KOPASZ Anna Georgina

PhD hallgató

PINTO, Eva

PhD hallgató

KÓSZÓ Adrián

laboráns

TIMINSZKY Gyula tudományos főmunkatárs publikációk CV
CZIBULA Ágnes tudományos főmunkatárs publikációk CV
FAJKA-BOJA Roberta tudományos főmunkatárs publikációk CV
HENN László tudományos munkatárs publikációk CV
MAMAR, Hasan tudományos segédmunkatárs publikációk CV
MIHUT Alexandra tudományos segédmunkatárs publikációk CV
ANSARI, Mohd Saifullah PhD hallgató publikációk CV
KOPASZ Anna Georgina PhD hallgató publikációk CV
PINTO, Eva PhD hallgató publikációk CV
KÓSZÓ Adrián laboráns