Lendület DNS Károsodás és Sejtmagi Dinamika Kutatócsoport

Csoportvezető

TIMINSZKY Gyula

timinszky.gyula@brc.hu


Kutatás

A genom stabilitása minden élőlény számára létfontosságú. Amennyiben a DNS károsodásainak javítása nem történik meg időben, a keletkező mutációk daganatok képződéséhez vezethetnek. A DNS javitó mechanizmusainak elégtelen működése szerepet játszik még immundeficiens kórképek, neurodegeneratív betegségek kialakulásában és a korai öregedésben is.

Az ADP-riboziláció az egyik legkorábban megjelenő poszttranszlációs módosítás a DNS sérülést követően. Egyik funkciója, hogy a kromatinszerkezetet lazítja a DNS sérülés helyén, ezáltal segítve a javító mechanizmusoknak a könnyebb hozzáférést a károsodott DNS szakaszhoz. A kromatin szabályozása mellett hat a DNS-t javító fehérjékre, sőt a génexpresszióra és az RNS-ekre is. Nem megfelelő szabályozása a DNA javítás elégtelen működéséhez vezet szerepet játszva daganatok kialakulásában. Az gyógyításban az ADP-riboziláció gyógyszeres gátlását bizonyos génmutációt hordozó daganatok kezelésére is használják.

Kutatásaink célja, hogy megismerjük az ADP-riboziláció által szabályozott fehérjéket, és megértsük azok a DNS javítása során a kromatinszerkezet kialakításában, illetve egyéb sejtmagi folyamatokban betöltött szerepét. Olyan új daganatkeltő génmutációkat tanulmányozunk, melyeket az ADP-riboziláció gyógyszeres gátlásával kezelni lehetne. Továbbá egy olyan új, DNS károsodás-indukálta sejtmagi export folyamat molekuláris mechanizmusát vizsgáljuk, ami az ADP-ribozilációt szabályozza.

 

Csoport tagjai

TIMINSZKY Gyula

tudományos főmunkatárs

HENN László

tudományos munkatárs

FAJKA-BOJA Roberta

tudományos főmunkatárs

CZIBULA Ágnes

tudományos főmunkatárs

MAMAR Hasan

tudományos segédmunkatárs

MÉREY Mihály

PhD hallgató

MIHUT Alexandra

PhD hallgató

ANSARI Mohd Saifullah

PhD hallgató

KOPASZ Anna Georgina

PhD hallgató

KÓSZÓ Adrián

laboráns

PINTO Eva

PhD hallgató

TIMINSZKY Gyula tudományos főmunkatárs Publikációk CV
HENN László tudományos munkatárs Publikációk CV
FAJKA-BOJA Roberta tudományos főmunkatárs Publikációk
CZIBULA Ágnes tudományos főmunkatárs Publikációk
MAMAR Hasan tudományos segédmunkatárs CV
MÉREY Mihály PhD hallgató CV
MIHUT Alexandra PhD hallgató CV
ANSARI Mohd Saifullah PhD hallgató
KOPASZ Anna Georgina PhD hallgató Publikációk CV
KÓSZÓ Adrián laboráns
PINTO Eva PhD hallgató