Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Csoport

Kutatás

Csoportunk a molekuláris hálózatok és genomok evolúcióját vizsgálja számítógépes és nagyléptékű kísérletes módszerek ötvözésével.

 

Kutatásaink elsősorban az alábbi három témára összpontosítanak:

 

1) Az anyagcsere evolúciója

Az anyagcsere az élet egyik legalapvetőbb jelensége, amely építőköveket és energiát szolgáltat a különféle sejtfolyamatok számára. Habár az anyagcsere alapfeladata az egész élővilágban erősen konzervált, a fajok között mégis jelentős különbségek mutatkoznak az anyagcsereutak összetételében és működésük részleteiben. Csoportunk az anyagcsereevolúció két alapvető kérdéskörét vizsgálja: (i) Hogyan jönnek létre új anyagcsereutak? Az uralkodó nézet szerint új enzimreakciók a meglévő enzimek mellékreakcióiból alakulnak ki. Csoportunk a teljes anyagcserehálózat szintjén vizsgálja, hogy a mellékreakciók hogyan képesek hozzájárulni új tápanyagmolekulák lebontásához és iparilag fontos vegyületek termeléséhez. (ii) Milyen általános elvek mentén változnak a metabolitok koncentrációi az evolúció során? Célunk, hogy különböző fajok metabolomját összehasonlítva megértsük, hogy mely metabolitok változásai befolyásolják leginkább az egészséges anyagcsereműködést.

 

2) Az antimikrobiális rezisztenciagének terjedése

A különböző baktériumfajok számottevő mértékben csereberélik egymás között génjeiket (ún. horizontális génátvitel) és ennek a jelenségnek fontos szerepe van az antibiotikumrezisztencia terjedésében. Azonban a génátvitel klinikai jelentősége ellenére még kevéssé értjük, hogy (i) a fertőző kórokozók és a belünkben élő ártalmatlan, de rezisztens baktériumok közötti géncserék általános törvényszerűségeit, és (ii) a különböző antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztenciagének hogyan térnek el a génátvitel szempontjából. Csoportunk ezeket a kérdéseket vizsgálja az emberi bélben élő és a kórokozó baktériumok genomjait elemzve.

 

3) Kompenzáló evolúció és a káros mutációk konstruktív szerepe

A hagyományos nézet szerint az élőlények tulajdonságai a környezethez történő alkalmazkodás révén változnak az evolúció során, melynek genetikai alapját adaptív, az adott környezetben előnyös mutációk jelentik. Néhány újabb megfigyelés azonban arra utal, hogy bizonyos tulajdonságok evolúcióját nem csak adaptív, hanem neutrális vagy akár káros mutációk is befolyásolhatják. Csoportunk célja, hogy a laboratóriumban tanulmányozzuk a kompenzáló evolúció működését és a sejtre gyakorolt hatását. A laboratóriumban génkiütéssel létrehozott káros mutáció a fitnesz csökkenéséhez vezet, amit egy további mutáció kompenzálni képes, ezzel visszaállítva a fitneszt. A kompenzáló evolúció eredményeként nemcsak a fitnesz, hanem a sejtek más egyéb tulajdonságai is megváltozhatnak. Csoportunk két fő tulajdonságot tanulmányoz: (i) az anyagcsere működésének módosulását E.coli baktériumban illetve (ii) a sejtmorfológia változását pékélesztőben.

 

PAPP Balázs

tudományos főmunkatárs

KOVÁCS Károly

tudományos munkatárs

SZAPPANOS Balázs

tudományos munkatárs

ARI Eszter

tudományos munkatárs

SARKADI Zsuzsa

tudományos munkatárs

KISS Enikő

tudományos munkatárs

FEKETE Gergely

ügyvivő-szakértő

GRÉZAL Gábor

tudományos-műszaki ügyintéző

LISKA Orsolya

tudományos-műszaki ügyintéző

HUNYA Ágoston

tudományos-műszaki ügyintéző

NAGY-DEMCSÁK Anett

ügyvivő-szakértő

STIRLING Tamás

PhD hallgató

BIRTYIK Fanni

laboráns

SZÉLES Lilla

MSc hallgató

KITTLINGER Villő

MSc hallgató

MAGYARY István

BSc hallgató

PAPP Balázs tudományos főmunkatárs publikációk CV
KOVÁCS Károly tudományos munkatárs publikációk
SZAPPANOS Balázs tudományos munkatárs publikációk
ARI Eszter tudományos munkatárs publikációk CV
SARKADI Zsuzsa tudományos munkatárs publikációk CV
KISS Enikő tudományos munkatárs publikációk
FEKETE Gergely ügyvivő-szakértő publikációk
GRÉZAL Gábor tudományos-műszaki ügyintéző publikációk
LISKA Orsolya tudományos-műszaki ügyintéző publikációk
HUNYA Ágoston tudományos-műszaki ügyintéző
NAGY-DEMCSÁK Anett ügyvivő-szakértő publikációk
STIRLING Tamás PhD hallgató publikációk
BIRTYIK Fanni laboráns publikációk
SZÉLES Lilla MSc hallgató
KITTLINGER Villő MSc hallgató
MAGYARY István BSc hallgató