Lendület Mikroszkópos Képfeldolgozó és Gépi Tanulási Csoport

Kutatás

Áttekintés

A legújabb technológiai fejlődések a rendszerbiológiában, a laboratóriumi automatizálásban és a nagy áteresztőképességű mikroszkópiában megnyitotta a kaput a komplex biológiai rendszerek szisztematikus felfedezéséhez nagy áteresztőképességű fénymikroszkóp alkalmazásával. A modern berendezések hatalmas mennyiségű adatot állítanak elő, amelyeket manuálisan nem lehet elemezni.

Az elemzési folyamat automatizálása számos kihívást vet fel a számítástechnikai sejtbiológiával kapcsolatban. Csoportunk elkötelezett a biológiai problémák számítástechnikai megoldásainak felkutatása mellett. Kutatásunk a biológia és az informatika metszéspontjára összpontosít, és ötvözi a laboratóriumi munkát és a fénymikroszkópiát képelemzéssel és a gépi tanulási módszerekkel.


            Kép analízis                         Gépi tanulás                   Egysejt analízis               Képalkotás 

  

 

I. Kép analízis

Fényintenzitás javítás

A fénymikroszkópos és különösen a fluoreszcens intenzitásokon alapuló kvantitatív mérésekhez elengedhetetlen a képadatok normalizálása az aberrációk korrigálása érdekében. Az egyik gyakori hibaforrás az objektív által létrehozott nem ideális megvilágítási mező. Az új algoritmusaink energia-minimalizálás segítségével kezelik ezen felmerülő problémákat. A korrigált mező rendkívül sima, és ezt a minőségi szintet kalibrált referencia minta nélkül is elérhetjük.


Rekonstruálás
Energiaminimalizáláson alapuló algoritmust fejlesztettünk ki a differenciális interferencia kontraszt (DIC) képek fázisképekké alakítására, hogy könnyebben elemezhessük őket.


 

Nyomon követés

Olyan módszerek kidolgozása a célunk, amelyek az élő sejten, szövetmintán a sejtek vagy sejten belüli struktúrák azonosítására és nyomon követésére szolgálnak. Fejlesztettünk egy szoftvert, a  CellTracker-t, amely kijavítja a megvilágítási problémákat, követi az elmozdulásokat, valamint automatikusan és manuálisan követi a sejteket, főleg fáziskontraszt képeken. A program a MATLAB GUI-val érhető el. [Download CellTracker]


Átfedő sejtek szegmentálása (a 'gas of circles' modell)

Különböző módszerek az alakmodellezéshez a közel körkörös tárgyak (pl. sejtmagok) kiemelésére. A többrétegű 'gas of near-circles'” modell képes az egymással érintkező vagy akár átfedő sejtek szegmentálására nagyon összemosódó képeken is. 


Szelektív aktív kontúrok
A szelektív aktív kontúrok egyszerű alakjellemzőket használnak, mint például területet és kerületet olyan objektumok leírására, amelyek alakzat alapján szegmentálnak és hatékonyan számolhatóak.


 

3D szelektív aktív kontúrok  
A szelektív 2D aktív kontúrok 3D kiterjesztése.

 • Számítástechnikailag drága
 • A GPU-k felhasználása a gyakorlati alkalmazáshoz kellően nagy teljesítmény elérése érdekében


 

Érintkező sejtek szétválasztása
Szegmentálja az egyedi sejtmagokat az érintkező sejtek szétválasztásával. A kétlépcsős megközelítés az energiaminimalizálás egyszerű elvein alapszik és egy magasabb rendű aktív kontúr keretrendszert alkalmaz.


 

II. Gépi tanulás

 

Fenotipizálás- Advanced Cell Classifier

Advanced Cell Classifier egy gépi tanulási szoftver, amely a sejtalapú nagy felbontású képeket és szövetrész képeket értékeli a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a helsinki FIMM (korábban az ETH Zürichnél) fejlesztett ki. Az fő cél egy nagyon pontos elemzés, minimális felhasználói interakcióval, fejlett gépi tanulási módszerek alkalmazásával. Az egyik legelső nagyobb, teljes genom szintű RNAi elemzésre az ACC-t használták fel, és mindmáig több mint 300 000 000 kép feldolgozásában és több milliárd egysejt-alapú gépi tanulási döntés meghozatalában segített.

 • legpontosabb elemzés
 • minimális felhasználói interakció
 • intelligens modulok
 • teljesítmény visszajelzés
 • fejlett gépi tanulás


Mély tanulás (Deep Learning)

Kifejlesztettünk egy gyors és teljesen automatizált eszközt, amely a Deep Convolutional Neural Networks (DCNN) segítségével felméri a sejtek számát és elhelyezkedését. Módszereink nagyon felülmúlják a korszerű gépi tanulási modelleket, és összehasonlítható detektálási pontosságot biztosítanak a felhasználó szakértők számára.


Mikrokörnyezet-alapú fenotipizálás

Megvizsgáljuk, hogy a különféle mikrokörnyezeti jellemzők hogyan járulnak hozzá egy sejt azonosításához, valamint hogyan javíthatják az ilyen környezeti információk az egysejtű fenotípusos képelemzést.

 III. Egysejtes elemzési módszerek

CAMI - A számítógép-asszisztált mikroszkópos izoláció

Kifejlesztünk egy nagy áteresztőképességű, roncsolásmentes és költséghatékony izolációs módszert, amely széles körben elérhető technikák használatával képes az egyedi célzott sejtet kiemelni a mintából. Nagyfelbontású mikroszkópia, mikrométeres pontosságú lézermikroszkópia, képelemzés és gépi tanulás használatával, ez a technológia lehetővé teszi a morfológia vagy hely alapján kiválasztott egyedi sejtek skálázható, molekuláris genetikai elemzését a mintán belül. A sejtek adatait, valamint az egyes sejtek helyét és kontúrját a CAMIO interaktív online adatbázisunkba küldjük.


AutoPatcher

Automatizált patch clamp rendszert építünk az idegsejtek elektrofiziológiai tulajdonságainak in vitro elemzésére. A rendszer automatikusan kiválaszt egy jelölő anyag nélküli sejtet és elvégzi rajta a mérést képfeldolgozás és a mély tanulás segítségével.

 


 


Mikroszkópia

Nagy áteresztőképességű vizsgálat

A HCS technológia különböző automatizált mikroszkópokat alkalmaz nagy áteresztőképességű formátumban, hogy kvantitatív információkat nyerjen ki sejtekből vagy szövetmintákból különböző paraméterek, például térbeli eloszlás vagy a célsejtek morfológiai változásai alapján. E különböző sejtes fenotípusok kezelésére mind a széles, mind a konfokális mikroszkópokat alkalmazzák a BIOMAG csoportban:

 

PerkinElmer Operetta
Főbb jellemzők:

 • lézeres autofókusz rendszer
 • objektívek alacsony és magas nagyítási tartományban (2-100x)
 • objektívek magas numerikus apertúrával
 • élő sejtes képalkotás


Sejtek fenotípusának elemzése:

 • apoptózis és sejtciklus vizsgálatok
 • sejtdifferenciálódási és sejtmigrációs vizsgálatok
 • sejtszaporodás és sejtalak változások
 • citoszkeletális átrendeződés és citotoxicitás
 • fehérje expressziós és transzlokációs kísérletek
 • sebgyógyulási vizsgálatok

 

Leica SP8-digital light sheet

 • DMi8 sorozat motizált objektív revolverrel
 • automatizált képgyűjtés mozaik vagy multiwell alkalmazásokhoz
 • szuperérzékeny foton detekció az ideális képalkotáshoz kevés fény és élő sejtek esetére
 • a platform könnyen átalakítható light sheet mikroszkóppá

 

Lézeres mikrodisszekciós rendszerek

Az LMD során a lézer a szövetre fókuszál, és egy előre meghatározott útvonal mentén elvágja a mintát. A vágási folyamat után a szükséges elemeket el lehet távolítani és össze lehet gyűjteni további elemzés céljából. A kivágott anyag ezután rendelkezésre áll további downstream alkalmazásokhoz, például genomikához, transzkriptomikához, következő generációs szekvenáláshoz, proteomikához vagy más analitikai technikákhoz. A lézer mozgása és a mintagyűjtés alapján két fő megközelítést alkalmaznak:

Leica LMD6

 • a lézersugár mozgása optikával történik
 • a mintát gravitáció útján gyűjtik össze
 • teljesen automatizált függőleges kutatási mikroszkóp

 

 

 

 

 

Zeiss Palm Microbeam

 • motorizált mikroszkóp állomás
 • lézeres katapultálás
 • standard mikroszkóp tárgylemezek is használhatók

 

 

Csoport tagjai

HORVÁTH Péter

tudományos főmunkatárs

BUZÁS Krisztina

tudományos munkatárs

MIGH Ede

tudományos munkatárs

GYUKITY-SEBESTYÉN Edina

tudományos segédmunkatárs

HARMATI Mária

tudományos segédmunkatárs

BAUER Dávid

ügyvivő szakértő

BELEON Attila

ügyvivő szakértő

GRESKOVICS-DOBRA Gabriella

ügyvivő szakértő

HOLLANDI Réka

ügyvivő szakértő

DIÓSDI Ákos

PhD hallgató

GREXA István

PhD hallgató

HIRLING Dominik

PhD hallgató

MOSHKOV Nikita

PhD hallgató

TASNÁDI Ervin

PhD hallgató

TÓTH Tímea

PhD hallgató

BÖRÖCZKY Tímea

MSc, egyetemi hallgató

PICCININI Filippo

tudományos munkatárs

KRISTON András

ügyvivő szakértő

HORVÁTH Péter tudományos főmunkatárs Publikációk CV
BUZÁS Krisztina tudományos munkatárs Publikációk
MIGH Ede tudományos munkatárs Publikációk
GYUKITY-SEBESTYÉN Edina tudományos segédmunkatárs Publikációk
HARMATI Mária tudományos segédmunkatárs Publikációk
BAUER Dávid ügyvivő szakértő
BELEON Attila ügyvivő szakértő
GRESKOVICS-DOBRA Gabriella ügyvivő szakértő Publikációk
HOLLANDI Réka ügyvivő szakértő Publikációk
DIÓSDI Ákos PhD hallgató Publikációk
GREXA István PhD hallgató Publikációk
HIRLING Dominik PhD hallgató Publikációk
MOSHKOV Nikita PhD hallgató Publikációk
TASNÁDI Ervin PhD hallgató Publikációk
TÓTH Tímea PhD hallgató Publikációk
BÖRÖCZKY Tímea MSc, egyetemi hallgató
PICCININI Filippo tudományos munkatárs Publikációk
KRISTON András ügyvivő szakértő Publikációk