DNS-Fehérje Kölcsönhatások

Kutatás

 

Kutatásaink két területre irányulnak:

 

1) Az irányított DNS metiláció módszerének fejlesztése

Az irányított DNS metiláció egy módszer, amelynek célja a genom meghatározott helyeinek szelektív metilálása. Bár elvben alkalmas lehetne annak vizsgálatára, hogy a DNS metilációnak milyen szerepe van egyes gének szabályozásában, a módszer jelenlegi változatai nem elég specifikusak, azaz nem csak a célzott helyek metilálódnak. Két CG specifikus bakteriális DNS metiltranszferázt (M.MpeI és M.SssI) felhasználva E. coli baktériumban és in vitro azt vizsgáljuk, hogy a háttérmetiláció mértéke mitől függ, és megpróbálunk olyan módszert kidolgozni, amelynek segítségével nagyobb specifitás érhető el. Egy ezzel összefüggő projekben megkíséreljük az M.MpeI és/vagy az M.SssI specifitását CG-ről CA-ra és/vagy CC-re változtatni. A megváltozott specifitású enzimek értékes eszközei lehetnek a nem-CG specifikus DNS metiláció vizsgálatának eukariotákban.

 

2) Egy egyszerű módszer szekvenciaspecifikus DNS-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára E. coliban

Kidolgoztunk egy egyszerű módszert (I-Block), amely alkalmas szekvenciaspecifikus DNS-fehérje kötés kimutatására E. coli sejtekben. A módszer azt méri, hogy a vizsgált fehérje mennyire gátolja az RNS-polimeráznak egy olyan lacI  promoterhez való kötődését, amely átfed a vizsgált fehérje  kötőhelyével. A targethelyéhez kötődő fehérje gátolja a lacI gén transzkripcióját, ami a β-galaktozidáz aktivitás növekedését eredményezi. Az I-Block módszer jelenlegi formájában annak vizsgálatára alkalmas, hogy egy fehérje tud-e kötődni egy adott DNS szekvenciához E. coliban. A célunk a módszernek olyan irányú fejlesztése, amelynek révén alkalmassá válik arra, hogy meghatározzuk szekvenciaspecifikus DNS-kötő fehérjék targetszekvenciáját.

 

További információ: http://sysbiol.brc.hu/kiss-antal-lab-index.html

 

 

KISS Antal

emeritus kutatóprofesszor

ALBERT Pál

tudományos segédmunkatárs

KARCAGI Ildikó

tudományos ügyintéző

VARGA Bence

PhD hallgató

KISS Antal emeritus kutatóprofesszor publikációk CV
ALBERT Pál tudományos segédmunkatárs publikációk CV
KARCAGI Ildikó tudományos ügyintéző publikációk CV
VARGA Bence PhD hallgató publikációk CV