Szokatlan méretekkel rendelkező gombákat vizsgáltak a HUN-REN SZBK kutatói

2024. júl. 3. | Hírek

A kizárólag korhadékbontónak vélt kígyógombák – a kutatók szeme előtt - eddig rejtve maradt életmódját tárta fel a Virágh Máté, Nagy László és a Gomba Genomika és Evolúció Kutatócsoport több tagja közreműködésével végzett kutatás, amely nemrég jelent meg a rangos Cell Genomics folyóiratban. A tanulmány szerint a kígyógombák genomja rekordernek számít a gombák között mind a méret, mind a genomon kódolt gének számának tekintetében. A vizsgálatok továbbá feltárták, hogy ezen gombák életmódja, a korábbi nézetekkel ellentétben, rendkívül változatos,a különféle elhalt növényi anyagon való táplálkozáson felül egyes fajok képesek kooperatív vagy éppen parazita kapcsolatba lépni a növényekkel.

A hét ország 28 kutatójából álló nemzetközi konzorcium ezen gomba nemzetség változatos életmódjának és az ezekhez való alkalmazkodásnak a genetikai hátterét vizsgálta az 1000 Gomba Genom projekt keretén belül. A DOE Joint Genome Institute’s Community Science Program segítségével 24 új, hat életmód kategóriába sorolható kígyógomba genomot szekventáltak meg, majd egészítettek ki 34 egyéb (nem kígyógomba), többségében korhadékbontó gomba genommal. Az adatok összehasonlító elemzésével arra keresték a választ, hogy hogyan változott a kígyógombák genomja az evolúció során, és hogy milyen módon tér el az egyes fajok növényi sejtfalbontó enzimkészlete a fajok szubsztrát-specificitása alapján.

A korhadéklakó gombákkal kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy az egyes elhalt növényi szubsztrátok lebontásához meghatározott enzimkészletet alkalmaznak, amelyeknek a kiterjedése vagy elveszése összefüggésbe hozható az életmóddal.  Ezért is lepődtek meg a kutatók a most közölt eredmények láttán, amelyből az látszik, hogy a kígyógombák genomméretének növekedése minden géncsaládot érint és nem függ össze a vélt szubsztrát-specificitással. A vizsgálatok feltárták, hogy a kígyógombák genomméretének növekedéséhez több tényező is hozzájárult, mint például új géncsaládok születése, a már meglévő gének duplikációja vagy más gombákból származó gének horizontális transzfere, amik egy minden géncsaládra kiterjedő általános expanziót eredményeztek. A megnövekedett génkészlet gyors adaptációt tesz lehetővé a kígyógombák számára gyorsan változó vagy szélsőséges környezeti körülmények között is.

A most közölt publikáció eredményei arra világítanak rá, hogy a különböző életmódokhoz történő alkalmazkodás sokkal változatosabb és komplexebb folyamat a gombáknál, mint ahogyan azt korábban a kutatók gondolták.

Grafikai ábra a cikkből