Gratulálunk az 2023-as OTKA pályázatok nyerteseinek

2023. nov. 21. | Hírek

2023. november 21-én tette közzé weboldalán Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) az idei OTKA pályázatok nyerteseinek névsorát, amelyek között számos HUN-REN SZBK-s kutató is megtalálható.

183 támogatott Kutatási témapályázatból (K_23) hatot intézetünk munkatársai nyertek el:

·         Kereszt Attila: Hogyan választják ki szimbiotikus partnerüket a pillangósvirágú növények a talajban lévő alkalmas rhizóbiumok tengeréből?

·         Pál Csaba: Biocid rezisztencia kialakulása baktériumokban

·         Czimmerer Zsolt: A makrofág polarizáló citokinek aktiválta szignálfüggő transzkripciós faktorok unortodox szabályozó funkciója hozzájárul a makrofág polarizáció késői fázisához és a gyulladásos mikrokörnyezetre adott egyedi válaszkészséghez

·         Juhász Gábor: Nem-konvencionális membránfehérje toborzás molekuláris analízise

·         Tóth Szilvia Zita: A kloroplasztiszban található PHT4 transzporterek szubsztrát-specifitásának feltárása: foszfát vagy aszkorbát?

·         Magyar Zoltán: Konzorcium, társ p.: A növényi sejtek dedifferenciálódásának molekuláris szabályozása

 

87 nyertes Fiatal kutatói kiválósági program (FK_23) nyertesei közül kettő HUN-REN SZBK-s kutató:

·         Szabó Milán: Korallokkal szimbiózisban élő Symbiodinium sp. fotoszintetikus folyamatainak tanulmányozása antiszensz oligonukleotid-mediálta géncsendesítéssel

·         Csordás Gábor: Az extracelluláris mátrix remodeling vizsgálata ecetmuslicában

 

89 nyertes Posztdoktori kiválósági program (PD_23) pályázatból nyolc HUN-REN SZBK-s kutatóé:

·         Koncz Balázs: A ritka káros genetikai variánsok számának hatása a tumorellenes immunválaszra

·         Shetty Prateek: Algafenotípusok megjósolható változása szintetikus alga mikrobiomok segítségével

·         Moshkov Nikita: A sejtmorfológiai leírók tanítása és alkalmazása multimodális adatok perturbációs elemzésére, valamint a rák személyre szabott gyógyításában

·         Csapóné Miczán Vivien: A mitózis proteomikai térképe humán tumorszövetben

·         Tóth Róbert: A Rad5 központi szerepe a DNS-hibatolerancia útvonalak irányításában

·         Jipa András: Az ER-fágia mechanizmusa, élettani és patológiás jelentősége Drosophila-ban

·         Gombos Magdolna: Az E2FB transzkripciós faktor nem hagyományos szerepkörben: az auxin-homeosztázis irányítása az efflux-csatornák (PIN proteinek) közvetlen szabályozásán keresztül

·         Kovács Szilárd: Infekcióra fel: Két szimbiotikus gén epidermisz-specifikus szabályozásának vizsgálata

 

Gratulálunk mindenkinek a nyertes pályázathoz!

 

Forrás: NKFIH