Qualitas Biologica Alapítvány

 

Az Alapítvány célja:

A biológiai kutatások hatékonyságának növelése elsősorban eredményeikkel kitűnt kutatók díjazásával, valamint ígéretes témákhoz kutatási támogatás biztosítása által. Az Alapítvány ösztöndíjat ad(hat) olyan 35 év alatti fiatal kutató(k)nak, aki(k)nek a felvétel érdekében benyújtott munkaterve az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontnak, vagy más belföldi biológiai alapkutatással foglalkozó intézetnek mai terveibe illeszkedik és pályázati anyaga az eredményes munkavégzést ígéri. Az Alapítvány támogatja a kutatók folyóiratokban történő publikációs tevékenységét, valamint nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét.

Az Alapítvány neve: Qualitas Biologica Alapítvány
Az Alapítvány típusa: magánalapítvány
Az Alapítvány székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Alapító: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Az Alapítvány nyílt, ahhoz vagyoni juttatás teljesítésével bárki csatlakozhat azzal, hogy a csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.
Szegedi Törvényszék nyilvántartási szám: 06-01-0000200
Adószám: 19083704-1-06
Az SZJA 1% felhasználására jogosult (NAV-nál regisztrált) civil kedvezményezett

Pályázatok benyújtásának határideje: a kiírás évében legkésőbb december 10.-ig
Pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtást követő évben legkésőbb február 28.-ig

 

A Kuratórium tagjai:

Dr. Nagy Ferenc István – a Kuratórium elnöke
Dr. Dux László – alelnök
Dr. Széll Márta – alelnök
Dr. Raskó István – alelnök
Dr. Szabad János – alelnök