11

szolgáltató egység

576

munkatárs

49

év tapasztalat

93

aktuális kutatott téma

Rólunk

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpontja (HUN-REN SZBK). Az 1973-ban alapított HUN-REN SZBK négy intézete – a BiofizikaiBiokémiaiGenetikaiNövénybiológiai Intézet.

260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A HUN-REN SZBK 2023-ban ünnepli felavatásának 50. évfordulóját, mely alkalomból jubileumi kiadvány készült (itt), és októberben ünnepi tudományos ülés kerül megrendezésre. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos területét ölelik fel, s a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek. Rövid intézeti ismertető itt tekinthető meg.

Kutatás

A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) a HUN-REN Központ egyik legnagyobb élettudományi kutatóhelye. Tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A vizsgált tudományterületeknek (biofizika, biokémia, genetika, növénybiológia) megfelelően négy intézetre tagolódik. A HUN-REN SZBK-ban elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.

Oktatás

A HUN-REN SZBK kutatói számos egyetemen végeznek oktatói munkát, például a Szegedi Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen és a Debreceni Egyetemen. A HUN-REN SZBK négy intézetében kb. 70 PhD-hallgató és ugyanennyi egyetemi hallgató dolgozik doktori disszertációján ill. diplomamunkáján. A kutatók, doktoranduszok és egyetemi hallgatók rendszeres szemináriumokon képezik tovább magukat. 1972 óta minden évben 10 hónapos nemzetközi továbbképző tanfolyam indul fiatal külföldi kutatók számára.

Szolgáltatásaink

A HUN-REN SZBK-ban számos központi laboratórium működik, amelyek különféle szolgáltatásokkal támogatják az intézetekben folyó kutatómunkát.

Kapcsolat

Főigazgató: Nagy Ferenc

36-62-599-769

foigazgatoi.titkarsag@brc.hu

Főigazgatói Titkárság

36-62-599-769

foigazgatoi.titkarsag@brc.hu

Tudományos Titkárság

36-62-599-763

tudomanyos.titkarsag@brc.hu

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

+36-62-599-600