Gratulálunk a 2022. évi OTKA pályázatok nyerteseinek

Szeptember 13-án az NKFIH weboldalán tette közzé a 2022. évi OTKA pályázatok nyerteseinek névsorát. Az előző évekhez hasonlóan idén is szép számmal találhatóak meg az SZBK kutatói a nyertesek között.

177 támogatott kutatási témapályázatból (K_22) hat SZBK-s projekt:

· Borics Attila: A m-opioid receptor atomi szintű aktivációs mechanizmusa új szemszögből

· Nagy László: A soksejtűségben részt vevő fő szignál-transzdukciós útvonalak vizsgálata gombákban

· Körmöndiné Buzás Krisztina: Tumor eredetű extracelluláris vezikulák által kiváltott immunválaszok és diagnosztikai potenciáljuk vizsgálata

· Timinszky Gyula: A POLE3 és POLE4 deficiens sejtek a daganatellenes PARP gátlókkal szembeni érzékenységének molekuláris alapjai

· Szabados László: Fotoszintézis, prolin és aszkorbát metabolizmus a stresszválaszban

· Deli Mária Anna: A gáttulajdonságok érése agyi endotélsejtek őssejtekből létrehozott modelljeiben

102 nyertes fiatal kutatói kiválósági program pályázat (FK_22) közül hat az SZBK-ból került ki:

· Wirth Roland: Virulencia faktorok és antimikrobiális rezisztencia gének nyomon követése a városi szennyvíz anaerob kezelése során genom-centrikus metagenomika és metatranszkriptomika segítségével

· Patai Roland: Immunológiai folyamatok és lehetséges terápiás szerepük vizsgálata amiotrófiás laterálszklerózis egérmodellben

· Manczinger Máté: A virális epitópok evolúciója az immunológiai hasonlóság szemszögéből

· Szebeni Gábor János: Az antifoszfolipid szindrómás betegek multiplex immunfenotipizálása és SARS-CoV-2 immunitás vizsgálata

· Rigó Gábor: Az Arabidopsis thaliana halofita rokonában azonosított  új hormonszerű kis fehérje funkcionális jellemzése

· Veszelka Szilvia: Cerebrovaszkuláris endotélsejtek funkcióinak javítása kis molekulák és mRNS bevitel segítségével sztrók modellben

74 posztdoktori kiválósági program (PD_22) nyertesei közül ketten az SZBK munkatársai:

· Zlatkova Petrova Nia: A zöldalgák áramtermelésének hatékonyságát fokozó fotoszintetikus  folyamatok feltárása

· Kincses András: Szub- és szupracelluláris struktúrák elektromos impedanciaalapú jellemzése mikrofluidikai csiplaboratóriumi módszerekkel

 

Gratulálunk munkatársainknak a nyertes pályázatokhoz és további, eredményekben gazdag munkát kívánunk!

 

Forrás: NKFIH https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/tamogatott-projektek