Biokémiai Intézet

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
6701 Szeged, Pf. 521

 

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézete a restrikciós-modifikációs rendszerek és a lipidek biológiai szerepének vizsgálatával szerzett először nemzetközi hírnevet. A kétezres években fontos profil-szélesítésen ment át, látókörbe emelve a szintetikus biológiát, az evolúcióbiológiát és a rendszerbiológiát is. A csoportok által művelt témák egy része ma is besorolható a klasszikus biokémia területére, úgymint DNS-fehérje kölcsönhatások vagy a receptor-ligand interakciók vizsgálata, a legnagyobb húzóerőt azonban a rendszerszintű, nagy-áteresztőképességű teszteket, illetve a számítógépes mélytanulást alkalmazó témák fejtik ki. Az utóbbi évtizedben a Biokémiai Intézet volt a Központ legdinamikusabb fejlődést produkáló intézete publikációs teljesítményben, kutatói létszámban és az elnyert pályázati támogatások összegében is. A Központ infrastruktúrájához számos műszerrel, többek közt metabolomikai kutatásokra alkalmas tömeg-spektrométerrel, fehérje-analitikai műszerrendszerrel, Drosophila viselkedés-laborral, szövettenyésztő laboratóriummal, nagyteljesítményű számítógép-klaszterrel, „B”-szintű izotóp-laboratóriummal, peptidszintézis egységgel, izotermális titráló kaloriméterrel és többféle korszerű mikroszkóppal is hozzájárul. 

Eukarióta Molekuláris Biológiai Egység

 

Neurobiológiai Egység

 

Stresszbiológiai Egység

 

Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység

HORVÁTH Péter

Igazgató

Tel: 36-62-599-778
Fax: 36-62-433-506

E-mail: horvath.peter@brc.hu

KISS Brigitta

Személyi asszisztens

Tel: 36-62-599-654
Fax: 36-62-433-506

E-mail: kiss.brigitta@brc.hu

ÖKRÖSNÉ MIKLÓS Olga

Titkárnő

Tel: 36-62-599-654
Fax: 36-62-433-506

E-mail: bktitk@brc.hu, biokemia.titkarsag@brc.hu

BOZÓNÉ TÓTH Katalin

Gazdasági ügyintéző

Tel: 36-62-599-642
Fax: 36-62-433-506

E-mail: bozone.tothkata@brc.hu

Dr. BALI Mónika

Gazdasági ügyintéző

Tel: 36-62-599-647
Fax: 36-62-433-506

E-mail: bali.monika@brc.hu

CHRAPPAN Adrienn

Gazdasági ügyintéző

Tel: 36-62-599-647
Fax: 36-62-433-506

E-mail: chrappan.adrienn@brc.hu

Emeritus kutatóprofesszor
VENETIANER Pál

Tel: 36-62-599-650
Fax: 36-62-433-506

E-mail: venetianer.pal@brc.hu