A biológia különféle területein végzett versenyképes kutatómunkához magas fokú műszerezettségre van szükség. Az SZBK-ban úgynevezett központi laboratóriumok is működnek, amelyek közül néhányan az általuk nyújtott szolgáltatáson kívül saját kutatási témákon is dolgoznak az intézetigazgatók szakmai irányítása mellett.

 

Funkcionális Genomikai Laboratórium
Proteomikai Kutatócsoport
Bioinformatikai Csoport
Mikroszkópos Sejtanalízis Laboratórium
Szekvenáló Platform