Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének feladata a biológiai rendszerek és alapfolyamatok fizikai megközelítéssel való megismerése a molekuláris szinttől a sejtek és szövetek szintjéig, modern fizikai módszerek alkalmazása és kifejlesztése biológiai rendszerek vizsgálatában, ezen kereteken belül alapkutatás és alkalmazott – orvosbiológiai, biotechnológiai – kutatás végzése.

Fő kutatási területeink a következők:

  • biológiai membránokat felépítő makromolekulák szerkezeti és dinamikai tulajdonságai
  • fénnyel kölcsönható fehérjék működése és fotofizikája
  • biológiailag releváns molekuláris kölcsönhatások mechanikája, optikai mikromanipuláció fejlesztése és lehetőségeinek kiaknázása molekuláris kölcsönhatások mérésére, illetve mikroszkópikus képalkotásra
  • mikrofluidikai technikák alkalmazása biológiai modellrendszerekben egysejt, illetve populáció szintű evolúciós és adaptációs folyamatokra
  • biofotonikai, bioelektronikai integrált eszközök kidolgozása és tesztelése
  • sejtes kölcsönhatások vizsgálata csiplaboratórium-eszközök kidolgozásával
  • biológiai határfelületek, gátrendszerek és a neurovaszkuláris egység szerkezete, egészséges működése, illetve kóros folyamatai
  • a motoneuronokat érintő idegrendszeri degeneratív betegségek morfológiai és molekuláris szintű vizsgálata.

Biofizikai Intézet több egyedi nagyműszert működtet, ezzel az egész SZBK, a Szegedi Tudományegyetem és távolabbi együttműködő partnerek számára nyújt eredményes kollaborációs lehetőséget. 


 

Bionanotudomány kutatóegység

 

Molekuláris, szubcelluláris és mikrobiális biofizika kutatóegység

 

Molekuláris neurobiológia kutatóegység

Biofizikai Intézet

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
6701 Szeged, Pf. 521

 

ZIMÁNYI László

Igazgató

Tel.: 36-62-599-613
Fax: 36-62-433-133

E-mail: zimanyi.laszlo@brc.hu

MIHÓK Zselyke

Titkárnő

Tel.: 36-62-599-614
Fax: 36-62-433-133

E-mail: biofizika.titkarsag@brc.hu

HRK Anikó

Gazdasági előadó

Tel.: 36-62-599-609
Fax: 36-62-433-133

E-mail: hrk.aniko@brc.hu

VEREBES Beáta

Gazdasági előadó

Tel.: 36-62-599-609
Fax: 36-62-433-133

E-mail: verebes.beata@brc.hu

Emeritus kutatóprofesszorok
KESZTHELYI Lajos

Tel.: 36-62-599-615
Fax: 36-62-433-133

E-mail: keszthelyi.lajos@brc.hu

ORMOS Pál

Tel.: 36-62-599-610
Fax.: 36-62-433-133

E-mail: ormos.pal@brc.hu