A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat legnagyobb kutatóintézete. Tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A vizsgált tudományterületeknek (biofizika, biokémia, genetika. növénybiológia) megfelelően négy intézetre tagolódik. Az SZBK-ban elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.

 


Publikációk >>
 

 

Biofizikai Intézet
Biokémiai Intézet
Genetikai Intézet
Növénybiológiai Intézet
Központi Laboratóriumok