A Biofizikai Intézet két PhD hallgatója, Dudás Tamás és Polgár Tamás, Richter Gedeon Kiválósági PhD ösztöndíjban részesült

2022. okt. 10. | Hírek

A Richter Gedeon Nyrt. számára fontos a tehetséges fiatalok támogatása, ezért hívta életre a Richter Gedeon Talentum Alapítványt, melynek alapító okiratában a következő célkitűzések szerepelnek: „A tudományos és kutatási tevékenység körében az alapítvány támogatni kívánja az olyan tehetséges 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányait, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek. Ezt meghaladóan az Alapítvány támogatni kívánja azoknak az egyetemeknek és egyéb oktatási intézményeknek a tevékenységét, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik.”

Dudás Tamás, a Krizbai István által vezetett Neurovaszkuláris Egység Kutatócsoport tagja, a „Agyi kapilláris periciták szerepe az agyi véráramlás szabályozásában gyulladásos körülmények között.” című pályamunkájával nyerte el a két évre szóló támogatást.

Polgár Tamás, a Siklós László által vezetett Neuronális Plaszticitás Kutatócsoport PhD hallgatója pedig „A gliasejtek morfometriai paraméterei és immun/gyulladásos folyamatokban betöltött állapotuk közötti kapcsolat vizsgálata az amiotrófiás laterálszklerózis passzív transzferen alapuló egérmodelljén” címmel szintén kétéves ösztöndíjat nyert az alapítványtól.

 

Gratulálunk mindkettőjüknek az ösztöndíjhoz és sok sikert kívánunk munkájukhoz!