Sikerrel zárult az SZBK vezette molekuláris biológiai műhely kutatási projektje

2021. március 30-án került sor annak a nagyszabású projektnek a lezárására, amely a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) 4 intézetének (Biofizikai, Biokémiai, Genetikai és Növénybiológiai Intézetek) 33 kutatócsoportjának, valamint a Központi Laboratóriumok részvételével valósult meg. A kutatások az egészségügyet és a környezetvédelmet érintő, napjainkban is megoldásra váró problémáira fókuszáltak. A projekt 3 alappillére épült: a) egysejt szintű kutatás a fertőző és genetikai betegségek leküzdésére b) az egyedfejlődés, a regeneráció és az öregedés molekuláris szintű megismerése c) fény és növényi rendszerek komplex kölcsönhatásainak megismerése. A záró rendezvényen a főigazgató köszöntő beszédén túl 6 előadás számolt be a 3 fő irányban elért eredményekről.

A pályázati támogatásnak köszönhetően mind a tudományos eredményekben mind a posztgraduális képzésben jelentős előrelépések születtek. A mintegy 4.5 évig tartó munka alatt számos kiemelkedő publikáció jelent meg Q1-es minősítésű folyóiratokban, előmozdítva az SZBK kumulatív teljesítményének jelentős mértékű növekedését, továbbá 40 PhD dolgozat elkészítéséhez járult hozzá a háttérfolyamatok finanszírozásával.

Ez a projekt a GINOP-2.3.2-15-2016-00001 azonosító számmal rendelkezik, „Molekuláris biológiai kutatóműhely az egészség- és környezetvédelem szolgálatában: Társadalmi igényt kielégítő kutatások a kiválósági centrum nemzetközi versenyképességének fokozására” nevet viseli, és a Széchenyi 2020 program vissza nem térítendő támogatásával (1,992 milliárd Ft) valósult meg. A záróelőadás videó felvételei az SZBK belső hálózatán a P/BF/Siklos/ernyo_GINOP_zaro_videok mappában tekinthetők meg.

Reméljük még számos, hasonlóan sikeres projekt fog kapcsolódni az SZBK nevéhez.