Az idén harmadik alkalommal adták át a Straub Fiatal Kutatói Díjat

Az idén harmadik alkalommal adták át a Straub Fiatal Kutatói Díjat az SZBK kimagasló teljesítményt nyújtó PhD hallgatói számára

A „Straub Fiatal Kutatói Díjat” 2017-ben alapította a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója azzal a céllal, hogy támogassa az SZBK-ban kiemelkedő munkát végző PhD hallgatókat. A díj, amelyet idén már harmadszor osztottak ki, havi bruttó 100 ezer Ft ösztöndíj-kiegészítést biztosít egy éven keresztül.

Az idei 32 pályázóból 6 hallgató lett díjazva:

Kincses András, Biofizikai Intézet, témavezetője Dér András
Surya Henry, Genetikai Intézet, témavezetője Pirity Melinda
Szabó Anikó, Biokémiai Intézet, témavezetője Boros Imre és Henn László
Szili Petra, Biokémiai Intézet, témavezetője Pál Csaba
Tasnádi Ervin, Biokémiai Intézet, témavezetője Horváth Péter
Zsibrita Nikolett, Biokémiai Intézet, témavezetője Kiss Antal

A díj a PhD fokozat megszerzése érdekében dokumentáltan kiváló munkát végző fiatal kutatókat jutalmazza. A feltétel a PhD képzésben már eltöltött 1 év, de még nem befejezett 4 teljes év, illetve a 4. év befejeztével (a „régi rendszerben” a 3. év befejeztével) a doktori fokozat megszerzésére irányuló hivatalos eljárás megindítása.

A díj kiosztása pályázati rendszerben történik. A hallgatók a saját eddigi, a doktori témában végzett kutatási eredményeikkel pályázhatnak. A pályázat két – írásbeli és szóbeli – fordulóban zajlik. Az angol nyelvű pályamunka tartalmazza a kutatási tervet, az elért eredményeket, valamint a kitűzött célokat. A szóbeli meghallgatásra – amely szintén angol nyelven zajlik- azok a jelentkezők kerülnek kiválasztásra, akiknek az írásbeli munkáját a zsűri arra érdemesnek találta. Ez az elbeszélgetés lehetőséget adaz értékelő bizottságnak arra, hogy felmérje a jelöltek vitakészségét és felkészültségét. A zsűriben az SZBK 4 intézetének szenior kutatói egyenlő arányban képviseltetik magukat. A bírálat egyetlen zsűrivel, egységesen, a tudományterületektől függetlenül zajlik, kizárólag a kiválóság értékelésével.

Gratulálunk a díjazottaknak, akiknek sok sikert kívánunk további tudományos kutatásaikhoz és a doktori tanulmányaik befejezéséhez!