Csoportvezető neve: Timinszky Gyula

Email: timinszky.gyula[at]brc.hu

Csoport weboldala:

Csoport tagjai

Név

Titulus

 

 

TIMINSZKY Gyula

tudományos főmunkatárs

publikációk

CV

HENN László

tudományos munkatárs

publikációk

CV

FAJKA-BOJA Roberta

tudományos főmunkatárs

 

 

CZIBULA Ágnes

tudományos főmunkatárs

 

 

MAMAR Hasan

tudományos segédmunkatárs

 

CV

MÉREY Mihály

PhD hallgató

 

CV

MIHUT Alexandra

PhD hallgató

 

CV

ANSARI Mohd Saifullah

PhD hallgató

 

 

KOPASZ Anna Georgina

PhD hallgató

 

CV

KÓSZÓ Adrián

laboráns

 

 

Kutatás

A genom stabilitása minden élőlény számára létfontosságú. Amennyiben a DNS károsodásainak javítása nem történik meg időben, a keletkező mutációk daganatok képződéséhez vezethetnek. A DNS javitó mechanizmusainak elégtelen működése szerepet játszik még immundeficiens kórképek, neurodegeneratív betegségek kialakulásában és a korai öregedésben is.

Az ADP-riboziláció az egyik legkorábban megjelenő poszttranszlációs módosítás a DNS sérülést követően. Egyik funkciója, hogy a kromatinszerkezetet lazítja a DNS sérülés helyén, ezáltal segítve a javító mechanizmusoknak a könnyebb hozzáférést a károsodott DNS szakaszhoz. A kromatin szabályozása mellett hat a DNS-t javító fehérjékre, sőt a génexpresszióra és az RNS-ekre is. Nem megfelelő szabályozása a DNA javítás elégtelen működéséhez vezet szerepet játszva daganatok kialakulásában. Az gyógyításban az ADP-riboziláció gyógyszeres gátlását bizonyos génmutációt hordozó daganatok kezelésére is használják.

Kutatásaink célja, hogy megismerjük az ADP-riboziláció által szabályozott fehérjéket, és megértsük azok a DNS javítása során a kromatinszerkezet kialakításában, illetve egyéb sejtmagi folyamatokban betöltött szerepét. Olyan új daganatkeltő génmutációkat tanulmányozunk, melyeket az ADP-riboziláció gyógyszeres gátlásával kezelni lehetne. Továbbá egy olyan új, DNS károsodás-indukálta sejtmagi export folyamat molekuláris mechanizmusát vizsgáljuk, ami az ADP-ribozilációt szabályozza.