Az SZBK Szent-Györgyi hallgatói továbbra is a Szegedi Tudós Akadémia legjobbjai között

Nógrádi Bernát és Meszlényi Valéria orvostanhallgatóként 5, illetve 4 éve folytat tudományos diákköri munkát az SZBK Biofizikai Intézet Neuronális Plaszticitás Kutatócsoportjában, mint a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) Szent-Györgyi diákjai. Az SZTA-t 2013 őszén alapította a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőéért Alapítvány azzal a céllal, hogy a kiemelkedő hallgatókat minél hamarabb bevonják a tudományos életbe és az egyetem végére a diploma megszerzésén felül képesek legyen önálló kutatások elvégzésére.

Ez a többgenerációs mentorprogram országosan és nemzetközileg is egyedülállónak számít, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) azon hallgatói jelentkezhetnek rá, akik az élet- és természettudományok iránti érdeklődésükön felül kiváló tanulmányi eredményekkel is rendelkeznek. A pályázati eljárás útján kiválasztott hallgatók  (jelenleg kb. 40, közöttük 10 SZBK-s hallgató van a programban) az SZTE és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert mentorainak irányítása alatt végezhetnek kutatómunkát – egyetemi tanulmányaikkal párhuzamosan. Az SZTA  igazgatói évről évre független zsűri bevonásával értékelik a diákok tanulmányi eredményeit, kutatómunkájuk előrehaladását és előadói képességeik fejlődését. Bernát és Vali a napokban megtartott idei auditon már sorozatban a harmadik alkalommal a legjobb néhány hallgató között kapott újra „Excellent” minősítést, illetve Bernát 2018 decemberében a Nobel díjas Kurt Wüthrich díszelőadását követően első ízben kapta meg az SZTA „Év Hallgatója” díját.

Bernát elsőéves, míg Vali másodéves egyetemistaként nyert felvételt az SZTA programba, és csatlakozott Siklós László kutatócsoportjához. Kutatási munkáik középpontjában a mozgató idegsejtek akut és krónikus sérülése, valamint az azokat kísérő patofiziológás folyamatainak megismerése áll. Valéria elsősorban a leggyakoribb motoneuron betegség, az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) hátterét vizsgálja. Ennek keretében az idén megjelent elsőszerzős publikációja az ALS-specifikus mutációval rendelkező betegek vérszéruma által kifejtett motoneuronális elváltozásokat részletezte. Bernát kutatása a perifériás idegsérülést követő gyulladásos folyamatokra irányul, illetve potenciális terápiás beavatkozási lehetőségek vizsgálatára fókuszál. A csoporthoz történő csatlakozásuk óta Valériának összesen két elsőszerzős és három társszerzős, Bernátnak pedig két elsőszerzős és hat társszerzős közleménye jelent meg, így már egyetemi diplomájuk megszerzése előtt messze felülmúlják a PhD iskolák által támasztott publikációs követelményeket.

Teljesítményüket nem csak a Szegedi Tudós Akadémia ismeri el: 2019-ben az SZTE Általános Orvostudományi Kara „Apáthy István Emlékérem” kitüntetésben részesítette Meszlényi Valériát, ami minden évben azon hallgató példamutató tanulmányi munkájának elismerésére szolgál, aki a kötelező tananyag elsajátításán túl folyamatos és kiemelkedően eredményes tudományos diákköri tevékenységet is végzett. Továbbá, teljesítményük elismeréseként mindketten egymás után háromszor nyerték el a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat és az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíját. Ezeken felül a helyi Tudományos Diákköri Konferencián 2018-ban és 2019-ben két első helyezést, illetve a 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést szereztek. Nemcsak itthon, hanem számos nemzetközi konferencián külföldön is prezentálták eddigi kutatási eredményeiket, amelyek lehetőséget nyújtottak számukra együttműködések kialakítására más külföldi kutatócsoportokkal. A külföldi tanulmányutak a járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évben elhalasztásra kényszerültek.

Gratulálunk mindkettőjüknek az eddig elért eredményekhez, és további sikereket kívánunk.

Publikációk:

  1. Nógrádi B.*, Nyúl-Tóth Á.*, Kozma M., Molnár K., Patai R., Siklós L., Wilhelm I., Krizbai I.A.: Upregulation of NLRP3 in motoneurons following peripheral nerve injury in mice. Frontiers in Pharmacology: 2020 (elfogadva)
  2. Meszlényi V., Patai R., Polgár T.F., Nógrádi B., Körmöczy L., Kristóf R., Spisák K., Tripolszki K., Széll M., Obál I., Engelhardt J.I., Siklós L.: Passive Transfer of Sera from ALS Patients with Identified Mutations Evokes an Increased Synaptic Vesicle Number and Elevation of Calcium Levels in Motor Axon Terminals, Similar to Sera from Sporadic Patients. International Journal of Molecular Sciences: 21, 5566. 2020 doi: 10.3390/ijms21155566
  3. Nógrádi B., Meszlényi V., Patai R., Polgár T.F., Spisák K., Kristóf R., Siklós L.: Diazoxide blocks or reduces microgliosis when applied prior or subsequent to motor neuron injury in mice. Brain Research: Vol 1741, 2020, 146875 2020 doi: 10.1016/j.brainres.2020.146875.
  4. Mészáros Á., Molnár K., Nógrádi B., Hernádi Zs., Nyúl-Tóth Á., Wilhelm I., Krizbai I.A.: Neurovascular inflammaging in health and disease. Cells: 9, 1614. 2020 doi: 10.3390/cells9071614
  5. Obál I., Nógrádi B., Meszlényi V., Patai R., Ricken G., Kovacs G.G., Tripolszki K., Széll M., Siklós L., Engelhardt J.I.: Experimental motor neuron disease induced in mice with long-term repeated intraperitoneal injections of serum from ALS patients. International Journal of Molecular Sciences: 20, 2573. 2019 doi: 10.3390/ijms20102573.
  6. Patai R., Nógrádi B., Meszlényi V., Obál I., Engelhardt J.I., Siklós L.: Calcium ion, as a common denominator in the pathophysiology of motoneuron disease. Ideggyógyászati szemle/Clinical Neuroscience 70: (7-8) 247-257, 2017 doi: 10.18071/isz.70.0247.
  7. Meszlényi V., Patai R., Nógrádi B., Engelhardt J.I., Siklós L.: Commentary: Calcium in the pathomechanism of amyotrophic lateral sclerosis – taking center stage? Journal of Neurology and Neuromedicine 2: (4) 1-4, 2017
  8. Patai R., Nógrádi B., Engelhardt J.I., Siklós L.: Calcium in the pathomechanism of amyotrophic lateral sclerosis – Taking center stage? Biochemical and Biophysical Research Communications 483: 1031-1039. 2017 doi: 10.1016/j.bbrc.2016.08.089