Hírek

 

Rólunk

 

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpontja (SZBK). 1973-ban, az SZBK megalapításakor a vezérlőelv egy modern multidiszciplináris kutatási platform kialakítása volt, melynek megfelelően különböző kutatási feladatkörökkel rendelkező önálló kutatóintézeteket hoztak létre. Az SZBK 4 intézete, a Biofizikai, Biokémiai, Genetikai, Növénybiológiai Intézet élén az intézetigazgatók állnak, akik a kutatás fő irányvonaláért és színvonaláért felelősek. Az SZBK egészét érintő kérdésekben a főigazgató dönt, akinek a munkáját az elnökletével ülésező Igazgató Tanács, továbbá tudományon kívüli témákban az intézmény gazdasági vezetése és a főigazgatói főosztály segíti. Az SZBK mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelezik. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos területét ölelik fel, s a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek. Az SZBK döntően a tudományos alapkutatások műhelye, de az SZBK kutatói kezdeményező szerepet játszanak biotechnológiai vállalkozások életre hívásában és menedzselésében, valamint oktatási feladatok ellátásában is. Az SZBK eredményes működését, a kutatások magas színvonalát az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) is elismerte és a Központot az EU 2000-ben az Európai Unió Kiválósági Központja címmel jutalmazta.

11
Szolgáltató Egység
576
Munkatárs
49
Év tapasztalat
93
Aktuális kutatott téma

 

 

Kutatás

 

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat legnagyobb kutatóintézete. Tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A vizsgált tudományterületeknek (biofizika, biokémia, genetika, növénybiológia) megfelelően négy intézetre tagolódik. Az SZBK-ban elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.


Középtávú kutatási stratégia >>
 

Biofizikai Intézet
Biokémiai Intézet
Genetikai Intézet
Növénybiológiai Intézet
Központi LaboratóriumokOktatás


Diákköri és szakdolgozati lehetőségek
Doktori tanulmányok
Folyamatban levő doktori témák

 

 

Szolgáltatásaink

 

 

 

 

Az SZBK-ban számos központi laboratórium működik, amelyek különféle szolgáltatásokkal támogatják az intézetekben folyó kutatómunkát.

 

Cím

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tel.

+36-62-599-600

Kapcsolat
Főigazgatói Titkárság

Tel.: 36-62-599-769
E-mail: foigazgatoi.titkarsag@brc.hu

Tudományos Titkárság

Tel..: 36-62-599-763
E-mail: tudomanyos.titkarsag@brc.hu

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Magyar Tudományos Művek Tára