Lendület Sejtciklus Szabályozás Kutatócsoport

Csoportvezető

LIPINSZKI Zoltán

lipinszki.zoltan@brc.hu


Kutatás

Fehérje foszfatázok szerepe a sejtosztódás szabályozásában

(témavezető: Lipinszki Zoltán)

 

A sejtosztódási ciklus rendellenes működésének következtében kialakuló betegségek (pl. rák, fejlődési rendellenességek stb.) megelőzésének, valamint sikeres kezelésének elengedhetetlen feltétele a sejtciklust szabályozó folyamatok molekuláris szintű megismerése. A sejtciklus finomhangolásában és ellenőrzésében kiemelkedő szerepe van a fehérjék posztszintetikus módosításainak, melyek közül a reverzibilis fehérje foszforiláció az egyik legjelentősebb és legismertebb. Az enzimatikus úton létrejövő (de)foszforiláció, mint egy molekuláris kapcsoló vesz részt a különféle biokémiai folyamatok finomhangolásában. Érdekes módon, míg a módosítást végző fehérje kináz enzimek szerepe viszonylag jól jellemzett, az ellentétes aktivitású, de ugyan olyan fontos fehérje foszfatázok funkciójáról csak keveset tudunk.

Kutatócsoportunk a sejtosztódás szabályozásában szerepet játszó, ún. PP2A-típusú (PP4 és PP2A), valamint PP5 Ser/Thr foszfatázok molekuláris és funkcionális analízisét végzi, klasszikus biokémiai, proteomikai, sejtbiológiai és genetikai módszerek alkalmazásával. A PP2A-típusú foszfatázok három alegységből álló holoenzimek, melyek egy evolúciósan konzervált katalitikus alegységből és az ahhoz kapcsolódó váz-, valamint regulátor alegységekből állnak. A regulátor alegységek felelnek a holoenzim sejten belüli lokalizációjáért és a kölcsönható fehérjék, valamint szubsztrátumok kiválasztásáért, ezért vizsgálatainkban központi szerepet töltenek be. Ezzel szemben a PP5 monomerként működik, melynek aktivitását, kölcsönható partnereit és lokalizációját a polipeptid láncban elhelyezkedő különféle domének és motívumok határozzák meg. Kísérleteinket ecetmuslicában és emlős sajtóvonalak felhasználásával végezzük.

 

 

 

LIPINSZKI Zoltán

tudományos főmunkatárs

TEMESVÁRINÉ Ábrahám Edit

tudományos munkatárs

HUSZÁK Sára

egyetemi hallgató

UDVARDY Andor

emeritus professzor

UDVARDY Katalin

nyugalmazott önkéntes laboráns

SZABÓ Edit

részmunkaidős labortechnikus

BOROS Imre Miklós

tudományos tanácsadó

ÖKRÖS Gyuláné

nyugalmazott laboráns

LIPINSZKI Zoltán tudományos főmunkatárs publikációk CV
TEMESVÁRINÉ Ábrahám Edit tudományos munkatárs publikációk CV
HUSZÁK Sára egyetemi hallgató
UDVARDY Andor emeritus professzor publikaciók CV
UDVARDY Katalin nyugalmazott önkéntes laboráns
SZABÓ Edit részmunkaidős labortechnikus
BOROS Imre Miklós tudományos tanácsadó publikációk
ÖKRÖS Gyuláné nyugalmazott laboráns