Kutatás

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb kutatóintézete. Tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A vizsgált tudományterületeknek (biofizika, biokémia, genetika. növénybiológia) megfelelően négy intézetre tagolódik. Az SZBK-ban elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.

Kutatás

Biofizikai Intézet

Szemináriumok

Biokémiai Intézet

Publikációk

Genetikai Intézet

Kutatás

Növénybiológiai Intézet

Publikációk

Központi Laboratóriumok