Kutatás - Genetikai Intézet - Immunológiai Témacsoport - Immunológiai Laboratórium

ANDÓ István
emeritus professzor

picture
KURUCZ Éva tudományos főmunkatárs
HONTI Viktor tudományos főmunkatárs
CINEGE Gyöngyi tudományos munkatárs
MAURICE Navodita tudományos munkatárs
VARGA Gergely tudományos segédmunkatárs
GÁBOR Erika Ph.D. hallgató
LERNER Zita Ph.D. hallgató
MAGYAR Lilla Brigitta ITC hallgató
ILYÉS Mónika laboráns
KOVALCSIK Olga laboráns

IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM

Veleszületett immunitás

A mikrobákkal és egyéb támadókkal szembeni védelmi vonalat az immunitás képezi. A mikrobák, a paraziták támadásaival és a daganatokkal szemben a veleszületett immunitás védi a szervezetet, melynek fő elemei az antimikrobiális peptidek termelése, a bekebelezés és a tokképző reakció. A rovarok hatékony immunrendszerrel rendelkeznek, amely mintegy prototípusa a gerinces szervezetek veleszületett immunitásának, ezért a rovarok immunrendszerének a megismerése kulcsszerepet játszik a törzsfejlődés során konzervált immunfolyamatok megértésében.

Kutatási témák:

1) A Drosophila sejt-közvetítette immunitása
2) A mézelő méh (Apis mellifera) sejt-közvetítette immunitása


1) A Drosophila sejt-közvetítette immunitása

i) A tokképző reakciót szabályozó faktorok azonosítása.

Csoportunk a Drosophila melanogaster és egyéb Drosophila fajok immunrendszerét vizsgálja a veleszületett immunitás általános folyamatainak a megértése érdekében. A vérsejt-differenciálódás és a sejtes immunitás általános folyamatainak vizsgálatán keresztül a kórokozókkal szemben kialakult különböző védekezési stratégiákról szerezhetünk ismereteket. A közelmúltban a Drosophila vérsejtjeinek in vitro és in vivo történő vizsgálatához a vérsejteken kifejeződő molekulákat specifikusan felismerő ellenanyagokból és fluoreszcens genetikai markerekből álló eszközrendszert fejlesztettünk, melyeknek segítségével jellemeztük az egyes vérsejt típusokat, differenciálódási vonalakat, kompartmentumokat, valamint megmutattuk a korábban terminálisan differenciálódottnak vélt fagocita-sejtek funkcionális plaszticitását. A közelmúltban azonosítottuk a veleszületett immunitás egy eddig ismeretlen sejttípusát, a sokmagvú óriás vérsejtet (1. ábra), mely a parazitákkal szemben kialakuló immunvédekezés, a tokképző reakció egyik kulcsszereplője (https://www.karger.com/ProdukteDB/miscArchiv/000/369/618/000369618_sm.html, VideoS1 and VideoS2) és nagyfokú hasonlóságot mutat az emlősök krónikus gyulladásai során képződő egyes granulómákra jellemző óriássejttel.1. ábra: A sokmagvú óriás hemocita (Dr. Márkus Róbert és A.I.)


Genetikai screenek segítségével kiválasztott jelöltek között keressük a sejt közvetítette immunitás és a tumoros transzformáció kulcsszereplőit és tovább vizsgáljuk a vérsejt alpopulációk plaszticitását és a vérsejt-differenciálódást irányító transzkripciós és epigenetikai faktorok szerepét a vérsejt-differenciálódás során (2. ábra).2. ábra: A D. melanogaster és a D. ananassae parazitákkal szembeni sejtes immunválaszának modellje (J. Innate Immun. 2015; 7:340-353).ii) A szesszilis vérsejtképző szövet és a vérsejtképző szövetek közti kommunikáció vizsgálata

Vizsgáljuk a vérsejtképző szövetek eredetét, mikroszerkezetét (3. ábra) és jellemezzük a szövetek sejtjei közötti információáramlás formáit (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098191 Video s1 and Video S2). Ezekhez a vizsgálatokhoz a csoportunkban kifejlesztett in vivo immunfestési technikát (Csordás és mtsai., 2014), valamint konfokális videomikroszkópiát alkalmazunk.3. ábra: A Drosophila melanogaster vérsejtképző szövetei. A központi nyirokszerv (LG), a keringő vérsejtek (C), a szesszilis vérsejtképző szövet (ST) és a poszterior vérsejtképző szövet (PHT).


2) A mézelő méh (Apis mellifera) sejt-közvetítette immunitása

Immunológiai és genetikai markereket azonosítunk a funkciójukban különböző vérsejt alpopulációk vizsgálatára (4. ábra).4. ábra: A mézelő méh vérsejt alpopulációival szelektíven reagáló ellenanyagok reakciói.

Válogatott közlemények

Márkus, R., Laurinyecz, B., Kurucz, E., Honti, V., Bajusz, I., Sipos, B., Somogyi, K., Kronhamn, J., Hultmark, D. and Andó, I. (2009). Sessile hemocytes as a hematopoietic compartment in Drosophila melanogaster. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106(12): 4805-4809.

Honti V., Csordas G., Markus R., Kurucz E., Jankovics F., and Ando I (2010). Cell lineage tracing reveals the plasticity of the hemocyte lineages and of the hematopoietic compartments in Drosophila melanogaster. Molecular Immunology. 47(11-12): 1997-2004.

Csordas G., Varga GIB., Honti V., Jankovics F., Kurucz E. and Ando I (2014). In Vivo Immunostaining of Hemocyte Compartments in Drosophila for Live Imaging PLOS ONE. 9:(6) Paper e98191. 6 p.

Honti V., Csordas G., Kurucz E., Markus R. and Ando I (2014) The cell-mediated immunity of Drosophila melanogaster: Hemocyte lineages, immune compartments, microanatomy and regulation. Developmental and Comparative Immunology. 42:(1) pp. 47-56.

Bretscher AJ, Honti V, Binggeli O, Burri O, Poidevin M, Kurucz E, Zsamboki J, Ando I, Lemaitre B. (2015) The Nimrod transmembrane receptor Eater is required for hemocyte attachment to the sessile compartment in Drosophila melanogaster. Biology Open. 4:(3) pp. 355-363. (2015)

Márkus R., Lerner Z., Honti V., Csordás G., Zsámboki J., Cinege G., Párducz Á., Lukacsovich T., Kurucz É. and Andó I. (2015) Multinucleated Giant Hemocytes Are Effector Cells in Cell-Mediated Immune Responses of Drosophila Journal of Innate Immunity. 7:(4) pp. 340-353. (2015)

Kari B., Csordas G., Honti V., Cinege G., Williams MJ., Ando I. and Kurucz E. (2016) The raspberry Gene Is Involved in the Regulation of the Cellular Immune Response in Drosophila melanogaster PLOS ONE. 11:(3) Paper e0150910. 13 p.