Vass Imre

Szentes, 1952. május 5.
okleveles fizikus, a biológiai tudományok doktora

Az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetének igazgatója: 2000 -


A szegedi József Attila Tudományegyetem fizikus szakán szerzett diplomát 1975-ben. Ezt követően a JATE Elméleti Fizikai Tanszékén dolgozott, majd 1987-től az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének munkatársa lett, amelynek 2000 óta igazgatója. 1984-ben biológiai tudomány kandidátusa fokozatot, 1994-ben pedig biológiai tudomány doktora címet szerzett. Több mint öt évet töltött a világ vezető fotoszintézis laboratóriumaiban (RIKEN Institute Tokyo, 1984-86; Department of Biochemistry, Stockholm University, 1989-91; Demokritos Institute Athens, 6 hónap, 1995; Ecole Normale Superieure, Paris 12 hónap, 1997-2000). 1998-ban a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi magántanára lett és Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert. Folyamatos oktató munkát végez az SZTE-n nappali tagozatos és PhD hallgatók számára tartott kurzusokkal. Irányítása alatt 10 PhD hallgató szerzett fokozatot illetve dolgozik jelenleg, továbbá 3 Bolyai ösztöndíjas kutató témavezetője volt.

A hazai biofizikai és növénybiológiai kutatások nemzetközileg számon tartott, jelentős idézettségű eredményeket produkáló egyénisége. Szűkebb szakterülete az oxigéntermelő fotoszintézis elsődleges fényenergia átalakító folyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a második fotokémiai rendszer szerkezet-funkció összefüggéseire. Kutatásaiban nagy hangsúlyt fektet a multidiszciplináris megközelítésre. Kidolgozta a fotoszintetikus termolumineszcencia olyan elméleti leírását, ami lehetővé teszi a második fotokémiai rendszerben lejátszódó töltésrekombinációs folyamatok energetikai paramétereinek meghatározását. Magyarországon meghonosította a fotoszintézis fénygátlásával kapcsolatos kutatásokat. E témával kapcsolatos legfontosabb eredménye annak kimutatása, hogy a látható fény által okozott fénygátlás egyik alapmechanizmusa a második fotokémai rendszerben végbemenő töltésrekombinációs folyamatok eredményeként kialakuló triplett klorofill által közvetített szingulett oxigén képződés. Az utóbbi közel 20 évben végzett csoportvezetői tevékenységének eredményeként az Növénybiológiai Intézetben létrejött egy aktív kutatócsoport, amely a fotoszintetikus fényenergia átalakítást, valamint különböző abiotikus és biotikus stressztényezők által a növényeket károsító hatások mechanizmusait vizsgálja modern biofizikai és molekuláris biológiai módszerek együttes alkalmazásával. A Növénybiológiai Intézeten belül pedig sikerült hatékony együttműködést megvalósítania a fényérzékelés, fényenergia átalakítás, és a molekuláris növénybiológia alapkérdéseivel foglalkozó, valamint a növényi biotechnológiai alkalmazásokat kifejlesztő csoportok között.

A munkáiból született eredményeket 135 nemzetközi folyóirat cikkben és 8 könyvfejezetben közölte. Cikkeinek összesített impakt faktora 415, H faktora pedig 35. Publikációira összesen 3880 hivatkozás (2830 független) ismert. Sikeres tudományszervezői tevékenységét fémjelzik az általa koordinált EU (1), NATO (1) és ICGEB (1), valamint a témavezetőként irányított EU (3), NKTH (3), OTKA (>10) és bilaterális TÉT (>10) projektek. Szervezője, vagy társszervezője volt 5 nemzetközi konferenciának is.

Széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és aktív kooperációt folytat a tématerületen meghatározó jelentőségű európai csoportokkal. 2003 és 2007 között a European Science Foundation által létrehozott European Young Investigator Award, Life Science Panel tagja. 2009-ben pedig szintén az ESF felkérése alapján a Bulgár Tudományos Akadémia élettudományi intézeteit értékelő nemzetközi testület vezetője.