Education - Diploma studies

In close cooperation with the University of Szeged, the BRC offers an extensive list of research topics for undergraduate students who wish to prepare their diploma work in the BRC. Every year 50 – 70 undergraduates, mostly students of biology, chemistry or physics, work in our laboratories, each under the supervision of a senior member of the hosting group. Students typically start doing research work in the third year of their studies and complete their diploma works during the second semester of the fifth year. The best and most motivated students often continue their research work in the BRC as Ph.D. students.

A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a 2018/2019-es tanévre meghirdetett szakdolgozati témák

Patológiai minták funkcionális genomikai és egysejt proteomikai vizsgálata
Puskás László és Szebeni Gábor (Funkcionális Genomikai Laboratórium)

Fehérjeanalízis tömegspektrometriával
Hunyadi-Gulyás Éva és Darula Zsuzsanna (Proteomikai Laboratórium)

Fehérje poszttranszlációs módosítások tömegspektrometriás elemzése
Darula Zsuzsanna, Klement Éva (Proteomikai Laboratorium)

Fehérje-komplexek tisztítása és tömegspektrometriás vizsgálata
Pettkó-Szandtner Aladár (Proteomikai Laboratorium)

Mintázatfelismerés biológiai makromolekulákban
Hegedűs Zoltán (Bioinformatikai Laboratórium)

NGS szekvenálási adatok bioinformatikai kiértékelése
Hegedűs Zoltán (Bioinformatikai Laboratórium)

Anaerob mikrobiológiai közösségek működése a kérődző, lignocellulóz tápanyagot fogyasztó állatokban
Kovács Kornél (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Anaerob szájüregi mikrobiális események és betegségek
Kovács Kornél (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Fototróf baktériumok kénmetabolizmusában résztvevő enzimek
Tóth András (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Szulfid:kinon oxidoreduktázok struktúra funkció összefüggései
Tóth András (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Természetes és mesterséges metántermelő rendszerek
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Plazmidok inkompatibilitásának vizsgálata
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Fágterápia, bakteriofágok jellemzése és alkalmazása növényi, állati és humán patogén baktériumok ellen
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Olajbontó mikróbák funkcionális genomikai vizsgálata, biotechnológiai alkalmazása
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Élő, de nem tenyészthető (VBNC) mikróbák funkcionális és metagenomikai jellemzése, környezetvédelmi hasznosítása
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Kinetikai mérések autokatalitikus enzimeken
Bagyinka Csaba (Biofizikai Intézet)

Konformációs változások fémtartalmú fehérjékben
Bagyinka Csaba (Biofizikai Intézet)

Folyamatos üzemű fermentor építése és üzemeltetése
Bagyinka Csaba (Biofizikai Intézet)

Bioaktív peptidek térszerkezetének és folding folyamatainak tanulmányozása
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Antimikrobiális peptidek szerkezet-aktivitás összefüggéseinek és hatásmechanizmusának vizsgálata
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Peptaibolok térszerkezeti tulajdonságainak és dinamikus viselkedésének tanulmányozása
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Peptaibolok micellákkal és membránokkal való kölcsönhatásának vizsgálata
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Bioaktív peptaibol molekulák térszerkezete és biológiai hatása
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Fehérjék biomembránokban való gombolyodásának és szerveződésének spektroszkópiai vizsgálata
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Ionmozgató rotációs membránfehérjék biofizikai vizsgálata
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Fehérjék molekulamechanikai szerkezeti predikciója
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

A hangok binaurális processzálása az emberi hallórendszerben irányhallás és binaurális lüktetés során
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Membránfizikai spektroszkópiai adatok szimulációja és analízise
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Femtoszekundomos kinetikai vizsgálatok makromolekulákon
Groma Géza (Biofizikai Intézet)

Egyrészecske manipuláció lézercsipesszel
Ormos Pál (Biofizikai Intézet)

3D mikroeszközök készítése lézeres polimerizációval
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

Holografikus optikai csipesz fejlesztése és alkalmazása a biológiában
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

Integrált optikai eszközök a biológiában: biológiai detektorok, fehérjékkel működő optoelektronikai eszközök
Valkai Sándor, Dér András (Biofizikai Intézet)

Mikrofluidikai eszközök építése és biofizikai alkalmazásaik
Valkai Sándor (Biofizikai Intézet)

Fényérzékeny fehérjék az integrált optikában
Fábián László (Biofizikai Intézet)

Élő sejtek mechanobiológiája
Végh A. Gergely (Biofizikai Intézet)

Metasztázis képződés nanomechanikája
Végh A. Gergely (Biofizikai Intézet)

Erő- és vibrációs spektroszkópia: egyedi molekuláktól élő sejtekig
Végh A. Gergely (Biofizikai Intézet)

Biológiai membránok vizsgálata erő- és vibrációs spektroszkópiával
Szegletes Zsolt (Biofizikai Intézet)

Membránvezikulák strukturális jellemzése
Szegletes Zsolt (Biofizikai Intézet)

Biofotonika porózus szilícium és fehérjék kölcsönhatásából
Zimányi László (Biofizikai Intézet)

Hofmeister hatás a bakteriorodopszin fotociklusára
Zimányi László (Biofizikai Intézet)

Differenciál-polarizációs lézerpáztázó mikroszkópia biológiai alkalmazásai rendezett szerkezetek feltérképezésében
Steinbach Gábor, Biofizikai Intezet

Baktériumok úszómozgásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
Galajda Péter és Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)

Baktériumsejtek közti kommunikáció vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
Galajda Péter (Biofizikai Intézet)

A bakteriális kemotaxis vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
Galajda Péter és Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)

Baktériumközösségek szerveződése és fejlődése mikrofluidikai csipekben
Galajda Péter (Biofizikai Intézet)

Baktériumok vizsgálata optikai csipesszel
Galajda Péter (Biofizikai Intézet)

Az intercelluláris kapcsolatok szerepe az idegrendszer fiziológiás és patológiás működésében
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A neurovaszkuláris egység működésének molekuláris alapjai
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A vér-agy gát szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A mintázatfelismerő receptorok szerepe az agyi endotélsejtek és periciták kóros folyamataiban
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A vér-agy gát permeabilitásának és transzportfolyamatainak vizsgálata fiziológiás és pathológiás körülmények között
Deli Mária és Walter Fruzsina (Biofizikai Intézet)

Gyógyszerek átjuttatása a szervezet gátrendszerein: nanohordozók
Deli Mária és Veszelka Szilvia (Biofizikai Intézet)

Gyógyszerek átjuttatása a szervezet gátrendszerein: peptidek
Deli Mária és Bocsik Alexandra (Biofizikai Intézet)

Sejttenyészetes vizsgálatok a gyógyszerkutatásban
Deli Mária és Veszelka Szilvia (Biofizikai Intézet)

Gátrendszerek sejtes modellezése biochipek alkalmazásával
Deli Mária és Dér András (Biofizikai Intézet)

Morfológiai változások vizsgálata humán ApoB-100 fehérjét és gyulladásos citokineket expresszáló transzgenikus egerekben
Hoyk Zsófia (Biofizikai Intézet)

A mozgató idegsejtek ultrastrukturális károsodásának morfometriai vizsgálata amiotrófiás laterálszklerózisban szenvedő betegek vérszérumával kezelt egerekben.
Siklós László, Patai Roland (Biofizikai Intézet)

Immun/gyulladásos folyamatok vizsgálata különböző sérülékenységű neurodegeneratív modellekben Siklós László, Patai Roland (Biofizikai Intézet)

Disszektor alapú struktúrakereső rendszer kidolgozása konszekutív biológiai mintákhoz transzmissziós elektronmikroszkópra
Siklós László, Németh Gábor (Biofizikai Intézet)

Az ultrastrukturális elváltozások morfológiai karakterizálása az amiotrófiás laterálszklerózis SOD1 transzgenikus egérmodell mozgató idegsejtjeiben
Patai Roland, Siklós László (Biofizikai Intézet)

Háromdimenziós morfomikai képalkotás a szerkezetkutató alkalmazásokban

Patai Roland (Biofizikai Intézet)

A claudin géncsalád szabályozási hálózata
Farkas Elek Attila (Biofizikai Intézet)

A neurovaszkuláris egység in vivovizsgálata kétfoton mikroszkópiával
Farkas Elek Attila (Biofizikai Intézet)

Cianobaktériumok biotechnológiai hasznosítása
Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)

Stresszindukált génexpresszió vizsgálata cianobaktériumokban
Kós Péter és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Bakteriális genomi szekvenciák összehasonlító vizsgálata
Kós Péter és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Cianobakteriális bioszenzorok kifejlesztése és alkalmazása nehézfémek és más abiotikus környezeti stressztényezők kimutatására
Vass Imre és Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)

Fotoszintetikus elektron transzport vizsgálata genetikailag módosított cianobaktériumokban
Szabó Milán és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Növényfenomika: Növények növekedésének és fiziológiai állapotának követése modern képalkotási eljárások (digitális fotográfia, fluoreszcencia- és termikus képalkotás) és MATLAB alapú képfeldolgozási módszerek alkalmazásával
Sass László és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Rendszerbiológia: Fotoszintetikus elektrontranszport modellezése MATLAB programcsomaggal
Sass László és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Symbiodinium ostoros algák növekedésének és morfológiájának vizsgálata mikrofluidikai módszerekkel.
Szabó Milán és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Aszkorbát (C-vitamin) transzporterek azonosítása növényekben és algákban
Tóth Szilvia Zita (Növénybiológiai Intézet)

Mikroalgák stresszadaptációs folyamatainak vizsgálata
Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)

Növényi citoszkeletális fehérjék vizsgálata
Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)

Karotinoidok, többszörösen telítetlen lipidek és PSI monomerek egymást erősítő hatása hő- és fénystresszben
Gombos Zoltán és Zakar Tamás (Növénybiológiai Intézet)

Fényminőség-függő lipid-deszaturáció magasabbrendű növényekben
Gombos Zoltán (Növénybiológiai Intézet)

Fényindukálta növényi és cianobakteriális lipidbioszintézis
Gombos Zoltán (Növénybiológiai Intézet)

A cianobakteriális egyes és kettes tranzició függése a lipidmembrán háttértől
Gombos Zoltán (Növénybiológiai Intézet)

Modus vivendi: a hosszútávú szárazság-adaptáció molekuláris alapjai gabonafélékben és modellnövényükben
Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)

A növényi egyedfejlődés egyik szabályozóinak, a LOB-domén transzkripciós faktoroknak a szerepe a növényi sejtciklusban
Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)

Füvezzünk legálisan: a szálkaperje (Brachypodium distachyon), a gabonafélék új molekuláris genetikai modellnövénye
Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)

Füvezzünk legálisan: a szálkaperje (Brachypodium distachyon), mint egyszikű modellnövény gyökerében zajló cirkadián génszabályozás
Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)

Energiafüzek só és nehézfémion tűrésének jellemzése
Cseri András és Dudits Dénes (Növénybiológiai Intézet)

Kémiailag módosított oligonukleotidok szintézise és összehasonlítása hatékony genomszerkesztés céljából
Ferenc Györgyi (Növénybiológiai Intézet)

Módszerfejlesztés oligonukleotidok hatékony sejtbejuttatásának céljából
Ferenc Györgyi (Növénybiológiai Intézet)

A rugalmas növényi egyedfejlődés jelátviteli szabályozása
Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)

A Rho GTPáz-mediált jelátvitel növényspecifikus vonásai
Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)

Receptor-szerű citoplazmatikus kinázok funkcionális vizsgálata növényekben
Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)

Cirkadián óra elemek azonosítása és jellemzése Arabidopsisban
Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)

Biolumineszcencián alapuló fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálati módszer kifejlesztése
Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)

A növényi cirkadián óra beállításának korlátai
Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)

A fitokróm E fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra beállításában
Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)

Fitokróm fotoreceptoroktól kiinduló jelátviteli lánc vizsgálata
Ádám Éva (Növénybiológiai Intézet)

Sejtek közötti jelátvitel vizsgálata Arabidopsisban
Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)

A prolin metabolizmus genetikai és epigenetikai szabályozása Arabidopsis modellnövényben
Szabados László (Növénybiológiai Intézet)

A só és szárazságtűrést szabályozó gének jellemzése Arabidopsis-ban
Szabados László (Növénybiológiai Intézet)

Alga-baktérium interakciók molekuláris mechanizmusának genomikai szintű vizsgálata és az interakciók hasznosítási lehetőségeinek kutatása
Maróti Gergely (Növénybiológiai Intézet)

Édesvízi eukarióta zöldalgák sótűrésének fejlesztése
Maróti Gergely (Növénybiológiai Intézet)

A H2O2 jelátvitelt befolyásoló Arabidopsis hsfa4a és a hsfa5 mutánsok genetikai kölcsönhatásának vizsgálata
Zsigmond Laura (Növénybiológiai Intézet)

A prolin lebomlásának szerepe a mitokondriális elektron transzportban és a stresszválaszokban
Zsigmond Laura (Növénybiológiai Intézet)

Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor szerepe a magfejlődésben
Magyar Zoltán (Növénybiológiai Intézet)

Egy gén - két funkció: az E2FA szerepe a sejtosztódásban és a kloroplasztisz működésében
Magyar Zoltán és Molnár Eszter (Növénybiológiai Intézet)

Az E2F transzkripciós faktorok alternatív RBR-kötése; a konzervált Marked-box szerepe a növényi E2F-RBR komplexek kialakulásában
Magyar Zoltán és Molnár Eszter (Növénybiológiai Intézet)

Miért nagyobb a tripla E2F mutáns Arabidopsis? Fenotipikus és molekuláris jelemzés.
Magyar Zoltán (Növénybiológiai Intézet)

A PIN1, PIN2 és a PIN3 auxin export fehérjék CRK5 fehérje kináz általi foszforilációjának vizsgálata
Rigó Gábor (Növénybiológiai Intézet)

Szimbiózisban hibás mutáns növények vizsgálata
Endre Gabriella (Növénybiológiai Intézet)

Szimbiotikus gének és fehérjék funkcionális vizsgálata
Endre Gabriella (Növénybiológiai Intézet)

Jelenetek egy (rossz) házasságból: miért romlik el néha a pillangósvirágú növények és bakteriális partnereik közötti szimbiózis?
Kereszt Attila (Növénybiológiai Intézet)

Növényi antimikrobiális peptidek szerepe a baktérium partnerek kiválasztásában és fejlődésük irányításában a nitrogénkötő szimbiózis kialakulása során
Kereszt Attila (Növénybiológiai Intézet)

Célzottan módosított antifungális proteinek és peptidek alkalmazási lehetőségei a növény- és terményvédelemben
Galgóczi László (Növénybiológiai Intézet)

Új gombaellenes terápiás célpontok azonosítása antifungális proteinek hatásmechanizmusának vizsgálatán keresztül
Galgóczi László (Növénybiológiai Intézet)

A HYL1 microprocesszor komponens szerepe a miRNS független UVB indukálta fotomorfogenezisben
Lakatos Lóránt (Növénybiológiai Intézet)

Human endogén retrovírus envelope fehérjék szerepe a patológiás állapotok kialakulásában
Lakatos Lóránt (Növénybiológiai Intézet)

AutoPatcher: automatikus gépi tanulás által vezérelt patch clamping rendszer fejlesztése
Koós Krisztián, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)

Automatikus egysejt-kiválasztó rendszerek fejlesztése mikroszkópos és molekuláris adatokból
Danka Tivadar, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)

Mélytanulási algoritmusok fejlesztése egysejt-szegmentálásra mikroszkópos képeken
Balassa Tamas, Nikita Moshkow, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)

Biológiai membránok nanoszerveződésének vizsgálata ultraszenzitív fluoreszcencia mikroszkópiával
Török Zsolt (Biokémiai Intézet)

A lázszerű enyhe hősokk hatásának vizsgála a membránszerkezetre és a sejtek életképességére
Török Zsolt (Biokémiai Intézet)

A hormézis és xenohormézis vizsgálata emlős sejteken
Török Zsolt (Biokémiai Intézet)

Stressz elleni védekezés a membrán szemszögéből: Mire képes egy "mikroemlős" modell (Schizosaccharomyces pombe)?
Glatz Attila (Biokémiai Intézet)

Irányított genomszerkesztés a CRISPR/Cas9 rendszerrel Coprinopsis cinerea-ban
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Biológiai kísérletek számítógépes kiértékelése R programozással
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Evolúciógenomikai elemző eljárás optimalizálása nagyteljesítményű szuperszámítógépekre.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Evo-devo és összehasonlító genomikai vizsgálatok a valódi gombák körében
Nagy László (Biokémiai Intézet)

A patogenitás molekuláris genetikai háttere az erdőkárosító Armillaria nemzetségben
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Harmadik generációs szekvenálási technikák használata fejlődési stádium specifikus transzkript izoformák meghatározására.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Nagygombák termőstestképzésében szerepet játszó gének funkcionális vizsgálata
Nagy László (Biokémiai Intézet)

A komplex soksejtűség evolúciójának vizsgálata nagy áteresztő képességű új-generációs szekvenálási módszerekkel.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

A génexpresszió szabályozás és a komplex soksejtűség evolúciója közti kapcsolat vizsgálata teljes gomba genomok segítségével.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

A gyulladás és a szövetregeneráció közös jelátviteli útjainak vizsgálata
Vizler Csaba (Biokémiai Intézet)

Fakultatív patogén gombák interakciója a gazda immunrendszerrel
Vizler Csaba (Biokémiai Intézet)

Kromatinszerkezetet módosító transzkripció-szabályozó fehérjekomplexek szerkezet- és működés-vizsgálata
Boros Imre (Biokémiai Intézet és Genetikai és Mol. Biol Tanszék)

A nukleoszóma szerkezet módosulásának szerepe onkogének aktivációjában és a drog-rezisztencia kialakulásában
Boros Imre (Biokémiai Intézet)

Ubikvitin-függő fehérjelebontásban szerepet játszó gének genetikai és molekuláris biológiai vizsgálata
Deák Péter (SZBK Biokémiai Intézet és SZTE Genetikai Tanszék)

Késői mitótikus eseményeket szabályozó gének azonosítása és genetikai jellemzése
Deák Péter (SZBK Biokémiai Intézet és SZTE Genetikai Tanszék)

Dezubikvitináló enzimeket kódoló gének genetikai és molekuláris biológiai analízise Drosophilában.
Deák Péter (SZBK Biokémiai Intézet és SZTE Genetikai Tanszék)

Fehérje foszfatázok szerepének vizsgálata a sejtosztódás szabályozásában
Lipinszki Zoltán (Biokémiai Intézet)

A mitózisban szerepet játszó fehérje foszfatázok rekonstruálása rekombináns DNS technológia alkalmazásával
Lipinszki Zoltán (Biokémiai Intézet)

Antibiotikum-rezisztencia baktériumokban
Pál Csaba (Biokémiai Intézet)

Kórokozó baktériumok és a humán immunrendszer evolúciója
Pál Csaba (Biokémiai Intézet)

Humán mikrobiom vizsgálata a legmodernebb molekuláris technikák alkalmazásával
Kintses Bálint (Biokémiai Intézet)

Anyagcsere különbségek háziasított és vad élesztők között
Tengölics Roland (Biokémiai Intézet)

Új összefüggések keresése bakteriális transzpozonok regulációs hálózatában
Fehér Tamás (Biokémiai Intézet)

A metabolom evolúciója
Papp Balázs Tamás (Biokémiai Intézet)

Receptor-ligandum és membrán-ligandum kölcsönhatások vizsgálata dokkolással és molekuladinamikai módszerekkel
Ötvös Ferenc (Biokémiai Intézet)

Nem természetes szerkezeti elemek beépítése fehérjékbe

Tömböly Csaba (Biokémiai Intézet)

Antifungalis fehérjék kísérleti és elméleti szerkezetvizsgálata
Borics Attila (Biokémiai Intézet)

Transzmembrán receptor fehérjék jelátviteli mechanizmusának modellezése
Borics Attila (Biokémiai Intézet)

A krónikus gyulladások Drosophilamodellje, a tokképző reakció
Andó István (Genetikai Intézet)

Egy újonnan felismert sejt, a sokmagvú óriás hemocita differenciálódásának transzkriptóm analízise
Andó István (Genetikai Intézet)

A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása
Kurucz Éva (Genetikai Intézet)

A szesszilis vérsejtképző szövet vizsgálata Drosophila melanogasterben
Honti Viktor (Genetikai Intézet)

MikroRNS-ek szerepe a mesenchymalis őssejtek és fehérvérsejtek sejtélettani funkcióiban
Czibula Ágnes (Genetikai Intézet)

Galektin-1 által közvetitett intracelluláris transzport vizsgálata
Czibula Ágnes (Genetikai Intézet)

Immunsejtek glikozilációs mintázatának vizsgálata autoimmun betegségekben
Czibula Ágnes (Genetikai Intézet)

Egy új őssejtfaktor vizsgálata Drosophilában
Jankovics Ferenc (Genetikai Intézet)

Primordiális ivarsejtek létrehozása őssejtekből
Pirity Melinda (Genetikai Intézet)

Az őssejt pluripotenciáért felelős genetikai és fehérje kölcsönhatások vizsgálata
Pirity Melinda (Genetikai Intézet)

Egy aktinkötő, citoszkeletális fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata
Vilmos Péter (Genetikai Intézet)

A sejtmagi aktin vizsgálata
Vilmos Péter (Genetikai Intézet)

Aktin-polimerizáció és idegsejt nyúlványok növesztése a muslica központi idegrendszerében

Mihály József (Genetikai Intézet)

Az aktin és a mikrotubulus sejtváz kölcsönhatásának vizsgálata az axon növekedés során

Mihály József (Genetikai Intézet)

A szarkomer képződés tanulmányozása Drosophilában

Mihály József (Genetikai Intézet)

Az Frl formin funkcionális jellemzése

Mihály József (Genetikai Intézet)

Emlős mesterséges kromoszómák és felhasználási lehetőségeik
Katona Róbert (Genetikai Intézet)

A felnőtt szöveti őssejtek szerepe a daganatok fejlődésében
Fajka-Boja Roberta (Genetikai Intézet)

Az autofágia szerepe az idegsérülések során keletkező axontörmelék gliális fagocitózisában
Szabó Áron (Genetikai Intézet)

Az autofágia szerepe az axonok épségének fenntartásában öregedés során
Szabó Áron (Genetikai Intézet)

Lipidek szabályozó szerepe autofágia során
Laczkó-Dobos Hajnalka (Genetika Intézet)

A sorting nexinek szerepének vizsgálata az ecetmuslica szövetek endoszómális rendszerében és az autofágiában
Maruzs Tamás (Genetika Intézet)

A karcinogenezis és mutagenezis szabályozásában szerepet játszó emberi gének molekuláris

analízise
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

Új élesztő- (Saccharomyces cerevisiae) és humán DNS-reparációs gének azonosítása és

jellemzése
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

Irányított génmanipulációt befolyásoló genetikai faktorok térképezése emberi sejtekben
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

Bioinformatikai fejlesztés újgenerációs szekvenálási adatok kiértékeléséhez
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

DNS replikáció speciális eseteinek vizsgálata élesztő modellrendszerben
(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)

DNS replikáció vizsgálata C. elegans modellrendszerben
(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)

Replikációs fehérjék biokémiai jellemzése
(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)

Posztreplikációs DNS-javítás
Unk Ildikó (Genetikai Intézet)

A mutagenezis szabályozása élesztőben
Unk Ildikó (Genetikai Intézet)

Poliubikvitáció szerepe a DNS hiba-toleranciában
Unk Ildikó (Genetikai Intézet)

Kiss Antal
TDK felelős
MTA SZBK Biokémiai Intézet
Szeged, 2018. október 24.