Széchenyi 2020 - GINOP-2.3.2-15-2016-00040

TÁJÉKOZTATÓ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓAN

a kedvezményezettek nevei:
Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

a projekt címe:
Szív- és vázizom-kutatások az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében (MYOTeam)

a szerződött támogatás összege:
999 932 000 forint

a támogatás mértéke (%-ban):
100 % (999 932 000 forint)

MTA SZBK támogatás összege:
220 000 000 forint

MTA SZBK támogatás mértéke (%-ban):
100 % (220 000 000 forint)

a projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja, hogy a hungarikumnak számító szív- és vázizom kutatások területén a jövőben is szülessenek stratégiai fontosságú, nemzetközi figyelemre méltó eredmények hazánkban. A szív-és vázizomzat kutatása Magyarországon sikeres múltra tekint vissza. Ezen tudományos örökség megőrzése, megújítása, újabb kutatói korosztályok felé való továbbadása jelen pályázat küldetése.
A szív- és vázizomzat állapota kiemelkedő fontosságú egyrészt a keringési rendszer megfelelő működése, másrészt a fizikai teljesítő- és mozgásképesség megőrzése, javítása, károsodások utáni helyreállítása szempontjából. A szívizomzat molekuláris alkalmazkodóképességének, ezek szabályozó rendszereinek mélyebb megismerése hozzájárul egyes szívbetegségek pathomechanizmusának feltárásához, prevenciójának, új terápiás lehetőségeinek megalapozott kifejlesztéséhez, ezáltal népegészségügyi szempontból meghatározó problémák enyhítéséhez is. A vázizomzat tömegénél fogva meghatározó szerepet játszik az egész emberi szervezet metabolikus zavarainak kialakulásában vagy éppen azok enyhítésében, kialakulásuk lassításában. Az egybehangoltan elvégezni kívánt molekuláris szintű vizsgálatok a szív- és vázizomzat alkalmazkodóképességének, regenerációjának, valamint a teljesítőképességet befolyásoló tényezők tekintetében, erősítő jelleggel járulnak hozzá a társadalom egészségi állapotának, testi és lelki jólétének javításához.
A pályázat az alábbi alprogramokra tagolódik:
1. A vázizomzat adaptációjában szerepet játszó jelátviteli rendszerek integrált vizsgálata
2. Szívizomzat-adaptáció molekuláris szintű integrált vizsgálata
3. A szívizomzat elektromos tevékenységét befolyásoló molekuláris rendszerek összehangolt vizsgálata
4. Az életmód hatása a kardiovaszkuláris teljesítőképességre és rizikóstátuszra.
Az elért új eredmények gyakorlati hasznosítása új gyógyszer terápiás megoldások megalapozásaként, edzési, terhelési, életmódbeli, táplálkozási protokollok tanácsadás keretében kerülhetnek szélesebb körű hasznosításra, a rekonstrukciós-rehabilitációs orvoslás, a rekreáció, élsport, idősgondozás területein egyaránt.

a projekt tervezett befejezési dátuma:
2021.01.31.

projekt azonosító száma:
GINOP-2.3.2-15-2016-00040


További információ kérhető:
Dr. Heffner Péter, pályázati irodavezető
telefonszám: +36-62-599-727